5002 Dříve než zavolám

Dříve než zavolám,
Boží Oko Soucitu odpoví.

Dříve než odstartuji,
Boží Srdce Soucitu dokončí závod za mě.

5005 Služ plačící zemi

Služ plačící zemi.
Budeš šťastný.
Miluj usměvavé Nebe.
Budeš šťastný.

5008 Zastaralá skutečnost

Dokud se nestaráš,
abys byl svým skutečným
a transcendentálním Já,
tak nezáležíc na tom, co děláš,
nezáležíc na tom, co říkáš,
nezáležíc na tom, čím se stáváš,
stále zůstaneš zcela
zastaralou skutečností.

5009 Nech druhé, aby se těšili

Nech druhé,
aby se těšili
ze své povrchní nadřazenosti.
Ty se zkus radovat
z čistoty uspokojení
a jednoty svého srdce.

5010 Zítřek je vždy

Zítřek je vždy
pro ty, kteří se vůbec nepokoušejí,
a také pro ty,
kteří se nechtějí vzdát.

5011 Tvá správná volba


Tak jako tě těší
tvůj dobrý hlas,
stejně tak bude těšit Boha
tvá správná volba.

5012 Tvá jediná ochrana

Oduševnělý pláč tvého srdce
je tvou jedinou ochranou
proti dešti
nemilosrdného neporozumění.

5015 Vnitřní čistota tvého srdce

Jestliže je vnitřní čistota tvého srdce
aktivní a osvěcující,
potom vnější krása tvého života
musí být aktivní a naplňující.

5020 Neschovávej se

Neschovávej se.
Neplač, aby tě bylo slyšet.
Nezkoušej přesvědčit druhé,
aby tě projevili.

5024 Pán mých myšlenek

Můj Pane, jsem šťastný,
protože jsi Pánem mého života.
Nemůžeš mě učinit dokonalým tím,
že se staneš Pánem mých myšlenek?

5029 Tvé prohry brzy skončí

Tvé prohry na bojišti života
brzy skončí,
protože tvá mysl již není lhostejná
ke spontánnímu nadšení tvého srdce.

5032 Má nejhlubší moudrost

Pokora mé mysli
je mou hlubokou moudrostí.
Vděčnost mého srdce
je mou hlubší moudrostí.
Odevzdanost mého života
je mou nejhlubší moudrostí.

5045 Nestrachuj se!

Nestrachuj se!
Ten, kdo se strachuje,
pohřbívá sám sebe
s nežádanou pomocí mocných paží dneška
a lhostejných očí zítřka.

5046 Říkat, že Bůh stvořil zmatek

Říkat, že Bůh stvořil
zmatek pro tvou mysl
je stejně absurdní,
jako prohlašovat světu,
že můžeš učit Boha
umění dokonalosti.