7203 Učitelé

Má duše učila mé srdce,
jak létat.
Mé srdce učilo mou mysl,
jak plakat.
Ale má mysl nyní učí můj život,
jak vzdychat.

7206 Nemůžeš soudit

Tvůj život může uspět
a tvé srdce může postupovat,
ale ty nemůžeš být soudcem
jejich úspěchu a pokroku.

7207 Nedůležitá práce

Neexistuje nic takového
jako nedůležitá práce.
Vše proto musíme dělat
s láskou svého srdce
a úctou svého života.

7210 Tři nepomíjející zármutky

Nečistá mysl,
nejisté srdce
a marný život:
toto jsou jeho
tři nepomíjející zármutky.

7211 Chránit znamená prozradit

Chránit hořící víru
svého srdce,
znamená prozradit tajný slib
své duše.

7217 Objevil jsi

Můj Pane,
přišel jsem k Tobě s prázdnýma rukama,
avšak Ty jsi objevil také mé prázdné srdce.

7219 Nový úspěch

Pokaždé, když toužím
po novém úspěchu
a uspěji,
co uvidím?
Obyčejnou ztrátu iluze.

7220 Deprese

Deprese mě vyčerpává.
Deprese mě oslepuje.
Deprese mě škrtí.

7223 Sídlo extáze Nebe

Mé srdce nepodmíněné jednoty
s Vůlí mého Pána Nejvyššího
je sídlo extáze Nebe.

7226 Boží Tajemství

Včera mě Bůh učil jedno tajemství:
jak překonat mysl.
Dnes mě Bůh učí další tajemství:
jak Jej těšit
Jeho vlastním Způsobem.

7231 Nyní mé srdce pláče

Byla doba,
kdy mé srdce plakalo a plakalo,
aby našlo Boha.

Nyní mé srdce
pláče a pláče,
aby neztratilo Boha.

7233 Lidská nevděčnost

Boží Oko Soucitu
a Boží Srdce Odpuštění
pracují i navzdory
lidské vrozené nevděčnosti.

7234 Potkal jsem Boha

Jednou jsem potkal Boha,
jak šel po ulici.
K mé nevýslovné radosti
mi řekl,
že Jeho Srdce Oceánu Soucitu
smyje všechny mé
nesčetné nedokonalosti.

7236 Nějaká speciální pravidla

Když sestoupí velké duše,
zkouší vytvořit nějaká speciální pravidla,
aby zlepšily vědomí
tohoto slepého a zcela hluchého světa.