9101 Přeji si být hořícím plamínkem

Můj Pane,
přeji si být hořícím plamínkem
stoupajícím vysoko, výš a nejvýš
v chrámu Tvého Srdce.

9102 Počítal jsem

Počítal jsem
své oduševnělé slzy
a Boží mocné Úsměvy.
Vnější poražený získal
vnitřního Vítěze.

9103 Poněvadž jsou mé modlitby naplněny

Modlím se a mé modlitby jsou naplněny.
Poněvadž jsou mé modlitby naplněny,
měl bych nabídnout transcendentální modlitbu
pro Boží Uspokojení
Božím vlastním Způsobem.

9104 Prázdnota a odhodlanost

Mohu-li upřímně cítit,
že mé srdce je naplněno prázdnotou a odhodlaností,
můj Pán Nejvyšší mi dá bezpochyby pocítit
krásu a božskost Své Plnosti.

9105 Když žiji pro Boha Samotného

Když žiji pro samotnou Boží Lásku,
jsem božsky velký a nanejvýš dobrý.
Když žiji pro Boha Samotného,
jsem absolutně dokonalý.

9106 Nic neriskuješ


Přijetím duchovního života
nic neriskuješ,
máš-li upřímnou mysl,
čisté srdce
a bezúhonný život.

9107 Kdo je tak hloupý

Kdo je tak hloupý,
že tady na zemi mrhá svůj čas,
ačkoliv moc dobře ví,
že jeho pozemský čas
je extrémně omezený?

9108 Chceš radit Bohu

Chceš radit Bohu,
jak změnit svět.
Myslíš, že Mu můžeš dát
pár dalších let,
a dívat se, jestli udělá
tento Svůj svět lepší?
Nemůžeš mezitím změnit
svůj vlastní život k lepšímu,
aby tak mohl Bůh začít
Svůj Život-Dokonalosti-Světa
v tobě a prostřednictvím tebe?

9109 Staráš se o to, abys věděl

Myslíš si, že Bůh
tento svět nemůže změnit,
protože nad ním zcela ztratil kontrolu.
Staráš se ale o to,
abys věděl a cítil,
že Bůh-Aspirace
žil na začátku Vize
a že Bůh-Projevení
bude žít věčně
na konci Skutečnosti?

9110 Bůh dal tvému srdci

Tvá pochybující mysl se necítí
s Bohem dobře,
ale tvé milující srdce ano.
Proto dal Bůh tvému srdci
nesrovnatelnou schopnost
měřit s Ním
Jeho vlastní Transcendentální Výšku.

9111 Ve vnitřním i vnějším závodě

Ve vnitřním i vnějším závodě
nebudu říkat:
„Bůh chce, abych vyhrál,“
ale
„Ať se stane Boží Vůle.“

9112 Dokud můj Pán Nejvyšší neotevře

Dokud můj Pán Nejvyšší
násilně neotevře dveře mého srdce,
nemyslím si, že můj život zklamaný život
někdy vroste
do mého srdce uspokojení.

9113 Hlupák a oportunistka

On je hloupý.
Odevzdává se Bohu ze strachu,
že Bůh i ostatní o něm budou mluvit špatně,
když udělá něco špatného.

Ona využívá příležitosti.
Odevzdává se Bohu s nadějí,
že když bude dnes těšit Boha,
bude zítra schopna od Něj přijmout
zvláštní laskavost.

9114 Jak může tento svět najít mír?

Jak může tento svět najít mír
ve své strojové mysli?
Jak může tento svět najít dokonalost
ve svém neuspokojeném vitálnu?
Jak může tento svět najít uspokojení
ve svém životě zapomnění?