9001 Dej mi schopnost

Můj Pane,
dej mi schopnost,
abych viděl Božskost
ve všem, co děláš,
a abych v kterýkoliv okamžik
v této Božskosti rostl.

9002 Vděčnost plynoucí ze srdce

Pravá vděčnost
nemůže nikdy přijít z mysli.
Musí plynout ze srdce
do mysli, vitálna a těla,
dokud vše, co máme a čím jsme,
není mořem vděčnosti.

9004 Boha milující myšlenka

Neměj neustále stejnou
neaspirující myšlenku.
Měj tentokrát novou myšlenku,
Boha milující myšlenku.

9007 Obrať se k Bohu samému

Poněvadž se Bůh zajímá o lidské záležitosti,
nemůžeš se pokorně a s vděčností
obrátit k Bohu samému
pro Jeho svrchované Vedení?

9013 Úsměv je snadnější než pláč

Úsměv je snadnější než pláč.
Proto se usmívám.
Mít rád je snadnější než úsměv.
Proto mám rád.
Odevzdání je snadnější než mít rád.
Proto se odevzdávám.

9014 Chraň nejprve sebe

Chraň vnitřně nejprve sebe,
a pak zkoušej chránit druhé.
Pouze když jsi vnitřně chráněn,
můžeš se stát dokonalým nástrojem
svého Milovaného Nejvyššího
a dokonalým pomocníkem lidstva.

9015 Udělej Boha šťastným.


V celém Božím stvoření
je jen jeden způsob,
jak být šťastný,
a ten způsob je
udělat Boha šťastným.

9017 Sklidit nejbohatší úrodu

Abych sklidil nejbohatší úrodu
svého aspirujícího srdce,
budu naslouchat
tichem zalitému šeptání
svého Vnitřního kormidelníka.

9018 Dvě poselství

Co jsem potřeboval, byl pláč sirotka.
Toto poselství jsem přijal
od svého Svrchovaného Pána
minulý rok.

Co potřebuji, je úsměv císaře.
Toto poselství jsem přijal
od svého Svrchovaného Pána
tento rok.

9019 Buď opatrný na vnější sympatii

Buď opatrný na vnější sympatii,
protože její přímý soused
je síť připoutání.

9021 Čisté a sebedávající srdce

Čisté a sebedávající srdce
je vždy klíčem
k transcendentálním dveřím Pravdy.

9022 Mé sny

Přišel jsem na zem,
abych nabídl své stříbrné sny.
Běda, zem se o ně nestará.

Jdu do Nebe,
abych nabídl své zlaté sny.
Běda, Nebe jich má už spoustu.

9024 Už jsem oznámil své duši

Už jsem oznámil své duši,
že od této chvíle budu
přirozeně poslouchat její příkazy.

Už jsem oznámil
svému intelektuálnímu životu,
že se s ním už nebudu přátelit.

9025 Pravé štěstí

Pravé štěstí
není přelud mysli.
Pravé štěstí
není pocit sebeuspokojení.
Pravé štěstí
je spontánní pocit radosti,
který vychází z poznání,
že děláme správnou věc
a vedeme božský život.