8817 Vše, co po tobě Bůh chce

Rozšiř vizi svých očí,
zintenzivni aspiraci svého srdce,
zvětši zasvěcení svého života.
To je vše, co po tobě Bůh chce,
a vždy to tak zůstane.

8818 Nečekej na zítřek

Nečekej na zítřek,
abys poslechl Boží požehnaný Požadavek,
protože ve tvém životě aspirace
nemusí zítřek nikdy přijít.

8819 Jeho Pán v něj nakonec ztratil důvěru

Když v něj nakonec
jeho Pán Nejvyšší ztratil důvěru,
jeho vlastní duše probudila
kvůli hořkému znechucení
své duchovní schopnosti
a zmenšila jeho vnitřní vnímavost.

8821 Uvažuj, že to uděláš zítra

Jestliže je něco božského,
co plánuješ udělat,
udělej to hned.

Jestliže je něco nebožského,
co se chystáš udělat,
uvažuj, že to uděláš zítra.

8823 Kosmičtí bohové nikdy nespí

Kosmičtí bohové nikdy nespí.
Neustále slouží Nejvyššímu
tady na zemi i tam v Nebi.

8824 Práce je radostí

Pro neaspirujícího člověka
je práce trestem,
práce je mučením.

Pro aspirujícího člověka
je práce požehnáním,
práce je radostí.

8829 Kvůli své neposlušnosti

Kvůli své neposlušnosti
nebyl schopen udělat pokrok.
Protože nemohl udělat pokrok,
ve vnitřním závodě se daleko propadl.

8830 Bůh uplatňuje Svou Autoritu

Dokud tě srdce nutí
zůstat v Lodi Boha,
Bůh uplatňuje Svou božskou Autoritu,
což není nic jiného,
než neoddělitelná jednota s tebou.

8869 Protože ovládl svůj hněv

Protože ovládl svůj hněv,
božské síly měly příležitost
působit v něm a jeho prostřednictvím
a nakonec jej osvítit.

8880 Jeho jsou slzy

Jeho jsou slzy
zklamaného očekávání.
Jeho jsou slzy
neočekávané vnitřní radosti.

8881 Spokojený, ale ne oduševnělý

Nevidíš,
že jsi spokojený,
ale ne oduševnělý,
když žádáš Boha o Jeho Světlo Odpuštění?
V takovém případě
Bůh a Jeho Světlo Odpuštění
na dveře tvého srdce nikdy nezaklepou.

8883 Tvá služba ostatním

Je-li tvá vnější upřímnost
založena na vnitřní neupřímnosti,
tvá služba ostatním
nemá skutečnou cenu.