7401 jestliže prohloubím svou víru

Můj Pane,
co se stane,
jestliže prohloubím svou víru
v Tebe?

„Můj synu,
Mé drahocenné Srdce
se v tobě stane bohatší
a nejbohatší.“

7402 Má je mysl

Má je mysl,
která touží po
prostém úsměvu.

Mé je srdce,
které touží po
upřímném pláči.

Můj je život,
který touží po
dokonalém běhu.

Můj je Bůh,
který se stará o
let překonávání.

7403 Má cesta pěšky

Koncentruji se
pro úspěch v mé cestě životem.

Medituji
pro pokrok v mé cestě životem.

Kontempluji
pro Boží vývoj v mé cestě životem.

7404 Schopnost a potřeba

Co je úspěch?
Má schopnost rozšíření.
Co je pokrok?
Má potřeba dokonalosti.

7405 Naplánoval jsem si svůj čas

Naplánoval jsem si svůj čas
pečlivě a dokonale.
Nic mě nebude rušit
při mé schůzce
s mým věčně Milovaným Nejvyšším.

7407 Velmi blízké spojení

Chceš-li zůstat
ve velmi blízkém spojení
se svým Mistrem tady na zemi
i tam v Nebi,
tvá meditace bude k němu
vždy přímou linkou.

7408 Tvé vnitřní zásoby jsou neomezené

Protože máš čistou mysl
a obětavé srdce,
tvé vnitřní zásoby jsou neomezené.

7410 Nové Boží Slovo

Vidíš něco hluboko
uvnitř sebe?
Je to ztělesnění nového Božího Slova:
nesobecké lásky tvého srdce.

7414 Úspěch

Úspěch udělal jeho vnější život
zcela bezbožným
a jeho vnitřní život
nepředstavitelně nepoužitelným.

7415 Stát se štědrým

Stát se štědrým
není obtížný úkol.
Abys začal,
buď štědřejší
s úsměvy svého vlastního
sebehodnocení.

7418 Opravdový hledající pravdy

Jsi-li opravdový hledající pravdy,
jak můžeš časně ráno zapomenout
pozvat Boha, svého Přítele,
svého opravdového Přítele,
svého jediného Přítele,
aby se s tebou procházel
během celého dne?

7419 Oslepil jsem sám sebe

Oslepil jsem sám sebe tím,
že jsem dovolil svému úspěchu,
aby zůstal zcela nevědomý
čistoty a božskosti pokroku.

7420 Vnější autorita

Co máš,
je vnější autorita.
Ale tato vnější autorita
nemůže nikdy zamítnout
čistotu jednoty
stálého milovníka Boha ve mně.

7421 Chceš měřit Boha

Chceš měřit Boha
svým odrazujícím
a skličujícím standardem.
Jak můžeš potom doufat,
že uvidíš Tvář Boha
v tomto celém životě?