2701 Dnes jsem moudrý

Včera jsem byl chytrý.
Proto jsem chtěl změnit svět.

Dnes jsem moudrý.
Proto měním sám sebe.

2705 Nechceš změnit

Chceš změnit svůj život,
ale nechceš změnit
způsob svého myšlení.

2706 Ovoce uspokojení

Nezaseješ-li semínko dokonalosti,
jak můžeš očekávat,
že sklidíš ovoce uspokojení?

2707 Neupřímná mysl

Neupřímná mysl může vypadat
jako upřímná,
ale neupřímná mysl nemůže nikdy cítit
jako upřímná.

2708 Božsky dokonalá realizace

Nebeská inspirace sestupuje.
Pozemská aspirace stoupá.
Božsky dokonalá realizace
ani nesestupuje ani nestoupá.
Jen šíří svou nekonečnou vůni
po délce i šířce světa.

2709 Vnitřní problém

Ne, dokonce ani jeden vnější problém
nemůže být vyřešen trvale,
jestliže vnitřní problém zůstává nevyřešen.
A jaký je to vnitřní problém?
Nedostatek hladu po Bohu.

2710 Dej Mu to, co máš

Chceš-li od Boha zájem,
tak Mu dej to, co máš:
lásku.
Chceš-li od Boha lásku,
tak Mu dej to, čím bys měl být:
srdcem vděčnosti.

2711 Je mnoho způsobů

Je mnoho způsobů,
jak použít jednoduchost, upřímnost,
čistotu a pokoru.
Ale je jen velmi málo způsobů,
jak je zvětšit
na naší celoživotní cestě k Bohu.

2712 Lidská mysl

Lidská mysl je ochotná
vyznávat život dokonalosti
tak dlouho, dokud jej nemusí
provádět.

2713 Zkouška sebezdokonalení

Je jen jedna zkouška,
která nemůže a nebude zastavena,
a tou je zkouška
sebezdokonalení.

2715 Žádná výhoda

Nemiluješ Boha.
Jak tedy můžeš mít nějakou výhodu
nad těmi,
kteří nemohou milovat Boha?

2716 Vidět Tvář Boha

Má touha po Bohu ví,
že vidět Tvář Boha je opravdu důležité.
Ale důležitější je
mít hluboko uvnitř svého srdce
stále naříkající pláč
po tom, abych viděl Jeho Tvář.

2717 Jak a proč

Tělo zůstane líné a nečisté
tak dlouho, dokud ho vitálno
nebude dychtivé a nedočkavé učit jak,
a podporovat ho důvody proč.

2720 Nemožné

Štědrá mysl
a skoupé srdce:
je to vůbec možné?
Ne, nikdy!

Dokonalý život
a nedokonalá duše:
je to vůbec možné?
Ne, nikdy!