8001 Včera jsem se modlil k Bohu

Včera jsem se modlil k Bohu,
aby mi sdělil, kdo skutečně jsem.
Dnes se modlím k Bohu,
aby mě nechal pocítit,
že moje srdce Jej skutečně miluje,
a že můj život Jej skutečně potřebuje.

8002 Proč pláču?

Proč pláču?
Pláču, protože
má vychytralá mysl
zradila mé oduševnělé srdce.

8003 Máš skrytou schopnost

Nehledě na to, kde jsi,
máš skrytou schopnost
stoupat výš a nořit se hlouběji,
i když je to jen o centimetr.

8004 Sebezpytování znamená

Sebezpytování znamená
sebedokonalost.
Sebedokonalost znamená
uspokojení Boha.
Uspokojení Boha znamená
přeměnu Vesmíru.

8005 Umění vnitřní hluchoty

Trpíš-li pochybnostmi světa,
tak se nauč umění vnitřní hluchoty.
Budeš šťastný
a tvůj život bude překvapivě progresivní.

8007 Úsměv tvého srdce

Běž cestou čistoty.
Úsměv tvého srdce
bude schopen snadno a účinně
vymýtit tvůj život nedokonalosti.

8008 Staneš-li se zbožným hledajícím

Staneš-li se zbožným hledajícím
Božího Světa Lásky,
Bůh ti zaručí,
že si budeš stále cenit
Blaženosti Jeho Vize.

8009 V srdci života

V srdci života
je jen jediná věc: naděje.
V srdci smrti
je jen jediná věc: mír.

8012 Co tě může přinutit, aby ses zlepšil?

Co tě může přinutit, aby ses zlepšil?
Ne očekávání ostatních.
Dokonce ne ani tvé vlastní touhy.
Co tedy?
Jedině tvá stálá láska k Bohu.

8014 Zapal vonnou tyčinku svého srdce

Jestli plave tvůj život
v řece utrpení,
zapal vonnou tyčinku svého srdce
a zaplav celou svou bytost
věčným Světlem a nekonečnou Blažeností.

8016 Když se ponořím hluboko dovnitř

Když se ponořím hluboko dovnitř,
nevidím žádnou džungli nedokonalostí
dokonce ani kapradí potíží,
ale jen úsměv dokonalosti
a tanec blaženosti uspokojení.

8018 Cesta Světla

Kdo tě žádá, abys procházel
nekončícím tunelem temnoty?
Nevidíš, že cesta světla
může být snadno nedílnou součástí
pokladu tvého života?

8019 Miluješ-li cestu svého srdce

Miluješ-li cestu svého srdce,
buď ujištěn, že nektarový cíl
nebude schopen na tebe zapomenout
ani ignorovat tvůj život.

8024 Bůh je tokem Svého Soucitu

Jestliže je Bůh
tokem Svého Soucitu,
tak já jsem tokem
vděčnosti své aspirace.