2305 Boží Čas

Jestliže si myslíš a cítíš,
že patříš Bohu,
potom si musíš myslet a cítit,
že tvůj čas také patří Bohu.
V tomto případě nemáš právo
marnit Boží Čas.

2307 Vztah

Vztah:
Ve tvém vnějším životě
a v životě tužeb.
Co je to?
Je to spoutání nebo jednota?
Ve tvém vnitřním životě
a v životě aspirace.
Co je to?
Je to jednota nebo spoutání?

2308 Víra znamená

Víra neznamená,
že bys měl
zavírat oči před skutečností.
Víra znamená,
že bys měl
otevřít své oči široce a oduševněle,
abys tak mohl tančit se skutečností.

2310 Ukázni sám sebe!

Ukázni sám sebe,
ukázni sám sebe!
Tvůj ukázněný život
zlepší tvé schopnosti
a znásobí Důvěru Boha v tebe.
Ukázni sám sebe,
ukázni sám sebe!

2318 Očekávání a zklamání

Očekávání a zklamání
jsou dvě neoddělitelné existující skutečnosti.
Nemůžeme jednu přijmout
a druhou odmítnout.
Musíme buďto obě přijmout
nebo obě odmítnout.

2321 Zpáteční cesta

Velikost
je záležitostí okamžiku.

Dobrota
je prací na celý život.

Jednota
je zpáteční cestou zrození a smrti.

2324 Vědomé sebeprověřování

Vědomé sebeprověřování
je tím nejslibnějším počátkem
realizace Boha.

2325 Když naše dynamické vitálno

Jen když naše dynamické vitálno
vyzve divoké emocionální vitálno,
může duše vymazat naše žalostné minulé chyby.
Jen tehdy, v našem životě aspirace
ucítíme neustálý úspěch
a neustálý pokrok.

2327 Veselá nálada je pokrok

Veselá nálada je pokrok.
Pokrok je uspokojení.
Uspokojení je Bůh Samotný.

2330 Krása z Nebe

Krása z Nebe
sestupuje,
jen když čistota ze země
vystupuje.

2335 Porazit tři nepřátele

Ne jednoho, ale tři nepřátele
musím porazit:
své spící tělo,
své nečisté vitálno
a svou pochybující mysl —
jestliže chci skutečně a opravdově vrůst
do nekonečné Blaženosti Uspokojení.

2337 Ó země, ó Nebe

Ó země,
neznám a nechci znát
odpovědi na tvé otázky.

Ó Nebe,
neznám, ale jsem dychtivý poznat
odpovědi na tvé otázky.

2371 Snílci a milovníci

Jako snílek
je milován Bohem
neustále.

Jako milovník
je jím Bůh milován
bezpodmínečně.

2374 Jednoduchost vyřešila mé problémy

Měl jsem dva problémy.
Má jednoduchost
je konečně vyřešila.
Má jednoduchost přeměnila
mou váhavou mysl
na odvážnou mysl.
Má jednoduchost přeměnila
mé bojácné srdce
na jásající srdce.