9301 Píseň, kterou má nejraději

Tvůj Milovaný Nejvyšší tě zve,
aby ses s Ním šel projít
a naučil se od Něj píseň,
kterou má po celou dobu nejraději:
Jeho věčnou Píseň Jednoty
s tvým srdcem,
ve tvém životě
a pro tvůj dech.

9304 Od chvíle, kdy jsi pro Boha

Od chvíle, kdy jsi pro Boha
a jen pro Boha,
mé věčné srdce aspirace
je zcela tvé
a můj nekonečný život zasvěcení
je zcela tvůj.

9305 Univerzita srdce jeho Mistra

Poslušný žák
je stálý student
na univerzitě srdce svého Mistra.

9306 Volný přístup

Jen poslušný žák
má volný přístup
k nekonečného míru srdce
svého Mistra
a k nekonečné blaženosti duše
svého Mistra.

9308 Mé ego mluví

Mé ego mluví.
Má pokora jedná.

9309 Nemohu Tě těšit

Bože, nemohu Tě těšit,
protože nejsem stále čistý.

„Člověče, nemohu tě těšit,
protože ty a tvá pýcha
jste stále přehnaně sebejistí.“

9310 Co mám říct Bohu

Včera jsem nevěděl,
co jsem měl říct Bohu.
Dnes také nevím,
co mám říct Bohu.
Upřímně doufám, že zítra
mi Bůh řekne,
co Mu mám říct.

9311 Velikost a sláva

Velikost a sláva
žijí spolu.
Dobrota a uspokojení
žijí spolu.

9312 Co právě teď děláš

Můj Pane,
protože si nejsem vždy vědom toho,
co dělám,
právě teď možná nevím,
co dělám.
Vím však,
co právě teď děláš Ty.
Myslíš na mě
a odpouštíš mi.

9313 Když jsem vstoupil do duchovního života

Můj sladký Pane,
když jsem vstoupil do duchovního života,
myslel jsem si, že si Tě uvědomím
dříve, než se naději.
Roky jsem se modlil a meditoval.
Jak to, že Cíl zůstává
stále tak daleko?

9314 Bůh ti může dát Svou Útěchu

Bůh ti může dát Svou Útěchu,
ale útěcha ti nemůže dát osvícení.
Nedostaneš-li osvícení,
nedostaneš uspokojení z realizace.

9315 Dej si tři otázky

Každý den si dej tři otázky:
Myslíš jen na Boha?
Potřebuješ jen Boha?
Miluješ jen Boha?
Budou-li všechny odpovědi kladné,
potvrď je ve své aspiraci
a ve svém zasvěcení.

9316 Může-li Bůh vidět

Může-li Bůh vidět
ve tvém každodenním životě
dokonalé projevení tvé aspirace,
dá ti realizaci Své nejvyšší Výšky
a nejhlubší Hloubky.

9321 Jeho cesta není Boží Cesta

Bůh není schopen
jej potěšit
a Bůh nikdy nebude schopen
jej potěšit,
protože jeho cesta není Boží Cesta.