9325 Bez Boží pomoci

Hledající nemůže dělat nic,
absolutně nic,
bez Boží pomoci.
Bůh zase může dělat málo,
skoro nic,
bez vědomého uvědomování si
a vědomé spolupráce hledajícího.

9328 Bůh má jen dva Požadavky

Bůh má jen dva Požadavky:
dokonalost jednoty
ve tvém vnitřním životě
a uspokojení dokonalosti
ve tvém vnějším životě.
Snadno můžeš splnit Jeho Požadavky,
jestliže můžeš mít po celou dobu
jedno bezesně plačící srdce
a dvě bezesně smějící se oči.

9329 Můžeš překvapivě uspět

Nevzdávej se!
Stále je možnost,
že můžeš překvapivě uspět
na bojišti svého života
sebedávání a stávání se Bohem.

9331 Bůh chce, abys věděl

Bůh chce, abys věděl,
čím se nakonec můžeš stát
a co věčně jsi.
Můžeš se nakonec stát
Jeho vybraným nástrojem.
Věčně jsi
Jeho Srdcem Jednoty.

9332 Boží Hodina mého srdce

Síla peněz nevydrží.
Věž osobnosti se rozpadne.
Květina popularity uvadne.
Jen Boží Hodina mého srdce
s mým Milovaným Nejvyšším
navždy a navždy přetrvá.

9333 Proč jsi ztratil svou vnitřní radost?

Ó hledající pravdy,
proč jsi ztratil svou vnitřní radost?
Svou vnitřní radost jsi ztratil,
protože sis jí necenil.
Chybně sis představoval,
že bys mohl mít vnitřní radost na požádání.
Proto jsi tajně začal pít
nápoj potěšení
se svým tělem, vitálnem a myslí.

9335 Bůh používá Své Světlo Spravedlnosti

Bůh používá Své Světlo Spravedlnosti,
když je to jediný způsob,
jak tě probudit,
abys uviděl a pocítil
důležitost vnitřního života.

9339 Smrtelná smrt klepe

S každým příchodem narozenin
klepe smrtelná smrt na dveře našeho těla.
Nesmrtelná duše uvnitř místnosti těla však volá:
„Klepeš na špatné dveře. Jdi pryč, jdi pryč!“

9349 Jak to může být možné?


Jak to může být možné?
Miluješ Boha,
ale nemiluješ vybrané děti Boha.
Jak to může být možné?