1507 Snílek o Bohu a milovník Boha

Rozdíl
mezi snílkem o Bohu
a milovníkem Boha je tento:
snílek o Bohu chce žít
v Boží nezrozené a nesmrtelné Nekonečnosti;
milovník Boha touží žít
v jeskyňce Božího Srdce.

1517 Mnoho možností

Žádná možnost jak přemluvit Boha.
Žádná možnost jak oklamat Boha.
Avšak mnoho možností
nejen jak realizovat Boha,
ale také jak se stát Bohem.

1547 Mé potřeby

Co potřebuje má modlitba,
je strom trpělivosti.
Co potřebuje má meditace,
je květina vděčnosti.

1548 Když se modlím

Když se modlím,
modlím se pro správnou věc:
pro mír.

Když medituji,
medituji na správnou Osobu:
na Boha.

1553 Můj náklad očekávání

Ó můj Pane Nejvyšší,
ukaž mi způsob,
jak složit můj náklad
neustálého očekávání.
Naprosto nesnesitelný
je můj náklad očekávání!

1566 Stálý host mého srdce

Stálý host mého srdce:
Bůh Mnohost.

Stálý hostitel mého života:
Bůh Jediný.

1579 Přání mojí duše

Přání mojí duše:
moje tělo se stane
dokonalým nástrojem Boha.

Přání mého těla:
moje duše bude
kapitánem mého těla,
který tělo vždy vede a vždy mu odpouští.

1584 Chci být veden

Můj drahý Pane,
veď mě, prosím,
každý den.

Můj sladký Pane,
veď mě, prosím,
jakýmkoli způsobem.

Můj milovaný Pane,
veď mě, prosím,
až na konec mé cesty.

1586 Odloučil se

Odloučil se
od pozemské bolesti ne tím,
že opustil tělo,
ale neoddělitelným sjednocením
s vlnami extáze moře své duše.

1594 Co je to radost?

Co je to radost?
Je to pták,
kterého chceme všichni chytit.
Je to ten stejný pták,
kterého všichni rádi vidíme létat.

1596 Stále se modlím

Stále se modlím,
abych s úsměvem odhodil
tíhu svého života.

Stále se modlím,
abych si vybral
život Boha
bez dalších podmínek.

1598 Měřil jsem svůj úspěch

Včera
jsem měřil svůj úspěch
soutěžením s ostatními.

Dnes
měřím svůj úspěch
soutěžením se sebou samým.

Zítra
budu měřit svůj úspěch
rozšiřováním svého srdce,
aby obsáhlo ostatní.

1600 Na dvě věci nesmím nikdy zapomenout

Na dvě věci nesmím nikdy zapomenout:
na svou meditační schůzku s Bohem
v časných ranních hodinách
a na schůzku uspokojení Boha se mnou
v pozdních nočních hodinách.