1.

„Otče, jsi velký nebo dobrý?“

„Bohužel, tak napůl. Synu, jsi ty velký nebo dobrý?“

„Bohudík, jsem obojí.“

2.

„Otče, když na Tebe medituji, věnuješ mi dlouhý potlesk. Měl bych Ti také tleskat, když Ty medituješ na mě?

„Ne, to nesmíš. Když na tebe medituji, musíš zůstat v naprosté tichosti, abys Mě přijal a získal.“

3.

„Otče, je to neslýchaná ostuda, že musím žít v nevědoucím světě.“

„Synu, nebuď neslýchaný blázen. Ty sám sis vytvořil svět kolem sebe. Já jsem vytvořil pouze svět uvnitř tebe, Můj synu.“

4.

„Otče, nenarodil jsem se včera, takže vím hodně o Tvé Božskosti.“

„Synu, jsem rád, že to víš. Protože Já jsem se narodil dříve než ty, vím mnoho nejen o Božskosti, ale také o lidskosti.“

5.

„Otče, máš radost, když nám něco nařizuješ?“

„Ne, synu, mám radost jen tehdy, když své děti nemusím obtěžovat.“

6.

„Otče, pošleš mi prosím nějakou myšlenkovou vlnu, abych měl inspiraci být skutečně duchovní?“

„Synu, chceš myšlenkovou vlnu. Dobrá! Chceš však špatnou vlnu. Snaž se rozvíjet vlny lásky a vlny oddanosti – samovolně se staneš duchovním.“

7.

„Otče, možná touhle dobou už víš, že má láska k Tobě je silná.“

„Synu, možná touhle dobou už cítíš, že také Má láska k tobě je silná. A co víc, Má láska k tobě je stálá.“

8.

„Otče, je mi líto, ale musím Ti říci, že mě vždy ve všem porazíš.“ „Synu, Můj ubohý synu, copak nevíš, že Mne neustále porážíš v nezdolné hlouposti?“

9.

„Otče, řekni mi upřímně, milují mne mé duchovní děti opravdu?“

„Synu, řekni Mi potají, miluješ je Ty bezvýhradně?“

„Ano, Otče, miluji. Kdybych nemiloval, pak bych Tě požádal a přinutil, abys mě ve svém nepodmíněném Soucitu vzal na jiný svět.“

„Synu, máš pravdu, máš naprostou pravdu. Řekni mi tedy, co si myslíš o svých dětech, když máš dobrou náladu? Co si myslíš o jejich lásce?“

„Otče, myslím, že se snaží, cítím, že se snaží.“

„Synu, Já vím, že se jim to daří. Ujišťuji tě, že se jim to daří.“

10.

„Otče, jak je to možné, že se chovám jako žebrák? Proč potřebuji lásku svých dětí? Copak mi nestačí Tvá Božská Nekonečná Láska?“

„Zajisté, Můj synu, Má Božská Nekonečná Láska ti bohatě stačí. Bohužel, ty i Já trpíme stejnou nemocí, odvěkou nemocí. Chceme být milováni svými nejbližšími a nejdražšími. Chceme být milováni naším stvořením.“

„Otče, řekni mi prosím několika slovy, co láska skutečně znamená.“

„Synu, láska znamená úplnou a dokonalou jednotu a naplněnou skutečnost.“

11.

„Otče, já chci být nezávislý.“

„To je v pořádku, Můj synu, nemám námitek. Jenom Mě nezapomeň učinit trvale závislým na tvé radostné lásce a tvém laskavém zájmu.“

12.

„Otče, jsi nanejvýš soucitný. Proč?“

„Synu, jsi nanejvýš láskyplný. Proč?“

13.

„Otče, chci Ti rozumět.“

„Synu, dovol Mi tedy, abych tě obklopil.“

14.

„Otče, miluji cestování.“

„Synu, Já cestuji, abych miloval.“