8801

V mém případě jsem nechtěl celou cestu
k Božímu nejvyššímu Příbytku sprintovat.

V mém případě mi Bůh bezpodmínečně pomáhal,
aby naplnil pláč aspirace mého srdce.

8802

Čekáš-li, až budou příležitosti
snadno dostupné,
nikdy se ti v životě
nepodaří uspět.

8804

Bůh po tobě nechce,
abys byl řečníkem mysli.
Chce po tobě,
abys byl dávajícím srdce.

8805

Bůh nechce vědět o tvých vnějších slabostech.
Nezajímá se dokonce ani o tvé vnitřní slabosti.
Zajímá se jen o tvou vnější a vnitřní jednotu s Ním.

8807


Hledáš strážce svých myšlenek.
Nevidíš, že tvá duše
dychtivě na tento nejvyšší úkol čeká?

8809

Trýznění nerozhodnosti
otřáslo jeho neaspirující myslí.
Také, běda, dokonce jeho aspirujícím srdcem.

8812

Usmívající se Bůh
bezesně hledá svého přítele Věčnosti,
plačícího člověka.

8816

Od dávných časů
žil jeho život aspirace
v Božím Oceánu Soucitu.

8817

Ne, nechci se stát
profesionálním milovníkem
míru člověka.
Chci být bezpodmínečným milovníkem
míru Boha.

8818

Chceš-li osvítit
své aspirující srdce
a zasvěcený život,
tak probuď svou dřímající mysl.

8819

Pro největší úspěch,
poraď se se svou osvícenou myslí.
Pro největší pokrok,
poraď se se svým osvobozeným srdcem.
Pro největší uspokojení,
poraď se se svým soucitným
vnitřním Kormidelníkem Nejvyšším.

8820

Může-li být Bůh klidný,
i když má každý den
nesčetně problémů,
jak to, že nemůžeš zůstat klidný
ani na letmou vteřinu?

8821

Nemáš-li čas
na hledání pravdy,
jak můžeš uvidět
Boha milujícího člověka?

8822

Běda, mé lidské srdce
není dostatečně šlechetné,
aby si založilo svou jednotu
s blažeností vítězství druhých.