1 Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace:

Dvacet sedm tisíc
rostlin aspirace:
Vskutku, ta vzdálenost je příliš velká.
Můj Milovaný Pán Nejvyšší mi však
 říká:
„Mé dítě, ta vzdálenost je příliš
 krátká.
V naprosté tajnosti ti říkám:
po celé cestě budu kráčet s tebou.“

2 Každý den celá má bytost

Každý den celá má bytost
přijímá Dar plný požehnání
od mého Pána Nejvyššího,
a tímto darem je
krásou zaplavený úsvit radosti.

3 Volba je má zbytečná

Volba je má zbytečná
nedokonalost
v mém životě tužeb.
Volba je nezbytnou dokonalostí
v mém životě aspirace.

4 Jsem vybraným nástrojem

Jsem vybraným nástrojem
mého Pána Nejvyššího,
ne proto, že jsem pro Něj
vykonal cosi velkého,
ne proto, že pro Něj
vykonám cosi dobrého,
ale proto, že si On přeje vykonat
cosi božsky velkého
a nanejvýše dobrého
ve mně a prostřednictvím mne.

5 Stanu se modlitbou čistoty

Stanu se modlitbou čistoty,
aby mé srdce
mohlo bezpečně vystoupat k Bohu.
Stanu se zářivou meditací,
aby Boží Blaženost
mohla do mě snadno vstoupit.

6 Protože se Bůh nevzdal

Protože se Bůh nevzdal
svého Tance Vize Transcendence,
jak se pak můžeš ty vzdát
své písně manifestace Boha?

7 Jsi zbytečný!

Jsi zbytečný!
Proto nebojuješ
proti nevědomosti, vetřelci.
Jsi hloupý!
Proto si nepřeješ,
aby Bůh Milovník bojoval za tebe.

8 Oduševnělý pláč, kde je?

Oduševnělý pláč, kde je?
Uvnitř mého srdce.
Mocný úsměv, kde je?
Uvnitř mé duše.
Štědré požehnání, kde je?
Uvnitř mého života.
Kde jsem já, já sám?
Uvnitř Božího nepoznatelného
Oka Vize.

9 Pokud se ty a tvá mysl obáváte

Pokud se ty a tvá mysl obáváte
života ticha,
znamená to, že nejsi nikde nablízku
Transcendentálnímu Trůnu Boha.

10 Včera má mysl milovala

Včera
má mysl milovala
Velikost Boha.
Dnes
mé srdce miluje
Dobrotu Boha.
Zítra
bude můj život milovat
Jednotu Boha.

11 Můj pane, jak mohu být s Tebou spokojen

Můj pane, jak mohu být s Tebou
spokojen,
když mi nedáváš
to, co chci?

„Mé dítě, nemohu být k tobě krutý.
Ty si ode Mne žádáš
otroctví konečného.
Já ti chci dát a také ti dám
jedině svobodu Nekonečna.“

12 Ó Běžče Inspirace

Ó Běžče Inspirace,
miluji tvůj běh.
Je tak krásný.
Ó Lezče Aspirace,
miluji tvé stoupání.
Je tak oduševnělé.
Ó Potápěči Realizace,
miluji tvé noření se do hlubin.
Je tak mocné.

13 Ráno mi můj Pán dává

Ráno
mi můj Pán dává
silný šíp koncentrace.
Večer
mi můj Pán dává
krásný luk meditace.
V noci
mě můj Pán žádá, abych zabil
zuřivého tygra své nevědomosti.

14 Moře dumajících pochybností

Moře dumajících pochybností
mé mysli
versus
vždy-osvěcující Slunce Trpělivosti mého Pána:
kdo dokáže neomylně
předpovědět výsledek?