9318

Nejlepší postoj milovníka Boha:
Bůh se o mě staral,
Bůh se o mě stará
a Bůh se o mě vždy bude starat.

9321

Jestliže skutečně miluješ Boha
a potřebuješ jen Boha,
dej Bohu příležitost,
aby se o tebe staral
vždy svým vlastním Způsobem.

9322

Můj Pane Nejvyšší,
skutečně, ztratil jsem veškerou naději,
ale Tvé Oko lhostejnosti
mě nemilosrdně trýzní.

9324

Nemáš-li každý den novou naději,
novou aspiraci a nové zasvěcení,
kde je potom tvé skutečné probuzení?

9325

Můj Pane Nejvyšší,
který z mých problémů
je ten největší?
Je to nečistota, pochybnost
nebo nejistota?

„Mé dítě,
ve tvém životě je jen jedna překážka,
a tou je neposlušnost.“

9330

Nezapomeň,
že máš na překonání dvě překážky:
nejprve realizaci Boha
a pak projevení Boha.

9331

Vnitřně velmi dobře víš,
že jsi hledající-začátečník.
Není zbytečné zkoušet přesvědčovat ostatní,
že jsi velmi pokročilý?

9333

Podle úsměvu vnímavosti tvého srdce
se Bůh pokouší a pokouší projevit
sám sebe v tobě a tvým prostřednictvím
velmi neobyčejným způsobem.

9334

Bůh nepozoruje,
kdo je první nebo poslední.
Bůh jen pozoruje,
jestli je světlo tvého vědomí jasné.

9335

Čti duchovní knihy
s aspirací svého srdce —
porozumíš všemu.
Čti je s podezříváním své mysli —
neporozumíš ničemu.

9336

Bůh neočekává,
že dosáhneš Jeho vnitřní Výšky.
Ale dokážeš-li dosáhnout
své vlastní výšky,
bude víc než šťastný.

9338

Meditace je rozpětí vědomí.
Jestliže během meditace cítíš a víš,
že spolu s tebou
bude mít z tvé meditace užitek ještě někdo jiný,
je to naprosto dokonalá meditace.

9342

Klepej na bránu svého srdce,
abys spatřil Boha a cítil Boha.

Klepej na Bránu Božího Srdce,
abys vstoupil do Pokoje Jeho Srdce
a usedl v něm s největší radostí, láskou a vděčností.

9343

Můj Pane Nejvyšší,
učinil bys laskavě
všechna důležitá rozhodnutí v mém životě?
Vždy se Tě budu ptát,
uvnitř i navenek,
co bych měl dělat.

9347

Zákon karmy je jedna věc
a Boží Milost je věc druhá.
Nezapomeň,
Milost může vynulovat,
Milost může osvěcovat,
Milost může urychlovat,
Milost může násobit —
ovšem, jestliže v Milost věříš!