9802

To, co mocně přechováváš
ve světě svých myšlenek,
tě učiní buď pouličním žebrákem,
nebo velikým králem.

9803

Nejistota nejenže přichází
vždycky pozdě,
ale také nikdy nedosáhne
určeného cíle.

9808

Nežij uvnitř své jeskyně úspěchu.
Bůh tě neustále zve,
abys žil ve svém paláci pokroku.

9812

Můžeš překonat
všechny překážky,
když budeš věřit
svému vlastnímu aspirujícímu srdci
a odevzdáš se
své vlastní osvícené duši.

9815

Měj své srdce
otevřené síle lásky,
chceš-li být
v blízkém spojení s Bohem.

9818

Záleží na tobě.
Buď vezmeš za svůj život
plnou zodpovědnost,
nebo necháš Boha projevit se v tobě
a tvým prostřednictvím
Jeho vlastním Způsobem.

9823

Sebekritika není cestou k sebezdokonalení;
stejně tak ani sebelichocení.
Jen pomocí vědomého sebeuvědomování
dosahuje hledající svého cíle.

9824

Není obtížné následovat
život hledající pravdu.
Ale je obtížné,
mimořádně obtížné,
následovat život
odevzdání srdce.

9827

Dokážeš čelit světu každý den,
jestliže se časně zrána budeš modlit
a rozmlouvat s Bohem
o svých životních problémech.

9829

Abys pozvedl pozemskou atmosféru,
začni ode dneška se srdcem,
které dává,
a s životem,
který se odevzdává.

9833

Co je mysl,
ne-li vědomá fantazie směšných
a zbytečných požadavků?

9834

Ten, kdo chce být milovníkem Boha
a služebníkem Boha,
nemůže být nikdy spokojen
s omezenou zásobou trpělivosti.

9839

Potřebuješ-li inspiraci,
pozoruj přírodu a její krásu.

Potřebuješ-li aspiraci,
ponoř se dovnitř
a rozvíjej si svou čistotu.

9850

Poněvadž minulé životy
mohou vytvořit současné problémy,
buď opatrný na to,
co děláš nyní,
protože před tvými budoucími problémy
tě nebude nikdo schopný ochránit.