1801

Každá dušeplná myšlenka
se těší beztížnému letu
do svého jedinečného cíle:
Ticha-Boha.

1802

Nezdolná síla vůle,
univerzální láska jednoty,
zasvěcení míru, světla a radosti
v nekonečné míře pro lidstvo:
to jsou kvality jeho duše,
které jsou projevovány
uvnitř a skrze jeho život na zemi.

1803

Když kvality tvé duše vyjdou vpřed
a začnou se projevovat,
potom nejenom tvůj svět
vnějšího běhu,
ale i tvůj svět
vnitřního běhu
získají velmi zvláštní význam.

1804

Ve vnějším vědomí
jsi již založil
něco nesmrtelného.

Nyní musíš totéž udělat
ve vnitřním vědomí
s pláčem tvého srdce pro lidstvo
a s láskou tvého života pro lidstvo.

1805

Milující a konejšivý vánek
Moře Soucitu mého Pána
znovu a znovu zachránil můj život
od jeho skrytých ničivých nedokonalostí.

1806

Každý oceňuje,
obdivuje a oslavuje
tvá vnější dosažení.
Musíš ale vědět,
že tato vnější sláva
trvá jen letmý okamžik.

1807


Když myslíme na vnějšího člověka,
jsme fascinováni,
protože předvedl cosi velkého
lidstvu.

Když však myslíme na vnitřního člověka,
jsme osvíceni,
protože učinil cosi dobrého
pro Boha.

1808

Když něco udělá vnější člověk,
svět ihned získá ohromnou radost a extázi.
Vnější dosažení potom
upadne v zapomnění.
Když však něco udělá vnitřní člověk,
trvá to stále a stále.

1809

Proč se obíráš
minulostí?
Minulost neurčuje
budoucnost.
Pouze tvoje modlitba a meditace
bude určovat tvoji budoucnost.

1810

Tak jako tví kamarádi hledající,
nemůžeš se také pokusit
stát dobrým?
Jen to zkus.
Nepochybně uspěješ.

1811

Můj Pane,
dovol mé přítomnosti
zaplatit pokutu
za moji nebožskou minulost.
Doufám, že v budoucnosti
budu mít schopnost
pochodovat po cestě svatosti.

1812

Jsi ve vězeňské cele života?
Nepřijmeš potom Boží Pomoc?
On očistí a osvítí tvoji přirozenost tak,
aby ses mohl těšit
svobodě své duše.

1813

Vnějšímu člověku to může trvat
mnoho, mnoho století,
ale nakonec
v Bohem vybrané Hodině
vnější člověk definitivně vroste
do vnitřního člověka.

1814


Vnější člověk
sbírá podstatu
bezpočtu zážitků
během svého pozemského pobytu.

Avšak vnitřní člověk
již má nekonečné bohatství,
vnitřní bohatství.

Ve skutečnosti
je vnitřní člověk věčně tím,
po čem vnější člověk
tak zoufale touží.