1815

Pokaždé, když mysl
jde za překážku zmatku,
ihned vidí
věčný úsvit probouzení srdce.

1816

Navenek
je největším šampiónem
na světě.

Ale uvnitř je čímsi
nekonečně mocnějším
a nekonečně krásnějším:
nejvyšším bojovníkem-hrdinou
bojujícím proti nevědomosti lidstva.

1817

Dokázal
cosi neslýchaného:
vnější člověk
jedinečného jména a slávy
se dušeplně klaní
vnitřnímu člověku,
jenž je věčně poslem
Absolutního Nejvyššího na zemi.

1818


Vnější člověk
říká vnitřnímu člověku:
„To, co mám,
je všechno pro tebe.“

Vnitřní člověk
říká vnějšímu člověku:
„To, co jsem,
je a navždy bude
celé tvoje.“

1819

Ve své nejvyšší meditaci se stal tím,
co jeho vnější život
občas vědomě,
občas nevědomě,
hledá.

1820

Chceš-li objevit
svůj vnitřní život,
musíš jít
po cestě srdce,
kde je
univerzální Láska, univerzální Mír
a univerzální Světlo a Blaženost.

1821

Dosáhni něčeho velkého navenek.
Mnozí na zemi tě budou obdivovat
a dokonce oslavovat
za to, co jsi udělal.

Dosáhni něčeho dobrého uvnitř.
Bezpočet lidí dostane
úžasné vnitřní povznesení
ze samotné tvé přítomnosti na zemi.

1822

Jsou dvě cesty:
cesta mysli
a cesta srdce.
Z nekonečné Boží Milosti
sis hned na začátku
vybral správnou cestu:
cestu srdce.

1823

Jsem vděčný Bohu
za to, že Jeho rodina-svět
docela šťastně
přijímá moji náklonnost, účast,
lásku a jednotu.

1824


Tak jako nabízení Spasitele světa,
sebenabízení vnitřního člověka
 pozvedává vědomí
každého jednotlivce na zemi
a každé duše, která ještě přijde
 na svět.

1825

Proč potřebuješ hledat
 vnější krásu?
Krása barvy tvé duše
prostupuje celý svět.

1826


Když se staneš vnitřním člověkem,
založíš stálou
 a bezesnou skutečnost
trvající po Věčnost.
Postavíš cosi nesmrtelného
 pro vědomí země,
cosi k jejímu stálému použití.

1827

Každý lidský život bude nakonec
 zdokonalen a naplněn
světem hořkých a sladkých snů.

1828

Přistoupil jsi k duchovnímu životu.
 Víš, co chceš?
 Chceš být
nejdražším, nejbližším a nejdokonalejším
 nástrojem Boha.

1829

Kdy uvěříš,
 že tě Bůh používá
jako svůj nejvyšší nástroj?

Jasně vidím, že uvnitř a skrze
 tvoje vnější bytí
nabízí Bůh novou Vizi
 světu.