11403

Ó má mysli,
mé srdce je zcela připraveno,
aby ti pomohlo vyčistit
les tvých myšlenek.
Proč nepřijmeš
bezpodmínečnou pomoc mého srdce?

11405

Logika víry hledajícího:
jeho život existuje právě proto,
že existuje jeho Bůh.

11406

Je zcela ztracen,
protože jeho oči popírají pravdu
a jeho mysl vzdoruje pravdě.

11408

Nepřijímej
blízkost smrti,
Neboť Bůh Sám chce,
aby ses těšil
z plnosti života.

11410

Jen čisté srdce
se smí modlit
v chrámu ticha duše.

11414

Ty hlupáku!
Kdo ti řekl,
že ti Bůh dá nesčetně příležitostí
změnit směr toku tvého života?
Může ti dát jednu, dvě
nebo tři příležitosti,
ale nikdy víc!

11416

Bůh ti dal víc vnitřní svobody,
než je potřeba,
abys odmítl návnadu noci pokušení.
Jen denně používej své světlo svobody,
aby osvítilo tvou existenci na zemi.

11418

Sladká přítomnost
sebedávajícího milovníka Boha
ti pomůže žít daleko
od sebemenšího stínu očekávání.

11419

Myslíš-li si,
že jsi vysloužilý hledající pravdy,
pak to znamená,
že jsi propuštěný milovník Boha.

11422

Co je to touha,
když ne mocné prokletí
z neznámého světa?

11423

Máš-li srdce,
které nevěří v Boží
Srdce Soucitu,
pak tvůj život bude
naprostou prohrou.

11426

Mé srdce aspirace
miluje jen jedno místo:
Boží Zahradu zaplavenou sny.

11428

Nepodceňuj schopnost naděje.
Naděje si podává ruku
s naplněním slibu.

11429

Co musím udělat,
je zasít semínko pokroku.
Bůh mi dá
Ovoce Uspokojení svého Srdce.