10004

Přestože žijeme v čase
a jsme v zajetí smrti,
Bůh-Soucit
nás může snadno osvobodit,
pokud je naše touha ohnivě čistá.

10005

Nejprve jdi po cestě pokroku
a pak můžeš studovat mapu
neviditelných světů.

10008

Přišel jsi dolů
do utrpení, na zemi plnou slz.
Víš proč?
Jen pro trvalý zážitek
Světla daleko Za.

10010

Každý den zvětšuje
svou zázraky konající víru.
Proto zachraňuje svůj život
před zničující záhubou pochyb.

10017

Aspirace je neustále připravená
podat si s tebou ruku.
Ale zeptej se sám sebe:
jsi připraven podat ruku
aspiraci?

10020

Bůh je vždy připraven
zveřejnit knihu o tvém srdci.
Ale napsal jsi nebo napíšeš
takovou knihu o svém srdci,
kterou Bůh radostně a hrdě zveřejní?

10021

Co je to zklamání?
Je to něco,
co nevědomě odhaluje
své vlastní slabosti připoutání.

10023

Ticho promlouvá.
Promlouvá tiše.
Promlouvá pomalu.
A také promlouvá
hlasem lásky-jednoty.

10024

Aby se člověk postavil neúspěchu
a přivítal úspěch,
musí vědomě vyjít
z území pochybnosti.

10025

Poslouchám Boha.
To znamená, že mé srdce
miluje Boha.

Mé srdce miluje Boha.
To znamená, že můj život
potřebuje Boha.

10026

Jestliže tvé srdce neaspiruje,
pak se tvé mysli může snadno zmocnit
prázdnota lhostejnosti.

10028

Je opravdovým hledajícím.
Proto ho jeho duše
každý den inspiruje,
aby obnovil svůj životní slib zdokonalení.

10030

Ó má mysli,
nemáš-li nic jiného na práci,
tak alespoň obdivuj
vznešené sliby naplnění Boha
své duše tady na zemi.

10033

Nemůžeš být obojím zároveň:
přerostlým stromem ega své mysli
a drobnou rostlinkou štěstí svého srdce.