1.

Můj chrám aspirace,
můj chrám aspirace,
květ a rozkvět
mého uskutečnění Boha.

2.

Ve vnějším životě činíte velké oběti,
abyste postavili chrám.
Podobně můžete ve vnitřním životě
denně nabízet svou inspiraci,
aspiraci a zasvěcení,
abyste ze svého těla
učinili dokonalý chrám Nejvyššího.

3.

Každý chrám
je zvláštním světem Boha.
Každý den
ráno, v poledne i večer
vysílá všechny zprávy,
ale pouze o Bohu.

4.

Můžeš zapomenout,
 na co chceš,
ale nikdy nezapomeň
na sluncem zalitou cestu,
 která vede
do chrámu tvého srdce.

5.

 Bůh čeká
ve svém Chrámu bez času,
 aby uvítal tebe
a plameny tvého srdce.

6.

Mohu mít nezměrný mír,
jestliže dokáži každý den bez selhání
rozeznít zvon chrámu svého srdce.

7.

Mohu mít nezměrný mír,
jestliže každý den dokáži
usednout u oltáře
chrámu svého srdce
a modlit se a meditovat.

8.

Máme-li poslušnost,
pak musíme uslyšet
 zvon znějící
v chrámu našeho srdce.

9.

Kéž mé srdce zvoní
bezesně a bez dechu
jako ten nejposvátnější
 chrámový zvon.

10.

Můj Pane,
pravda, oddaně se raduji
ze Tvé Přítomnosti
 všude,
ale Tvou Přítomnost
v chrámu svého srdce
 miluji nejvíce.

11.

Jsi-li na duchovní cestě,
snaž se žít neustále
uvnitř Chrámu Srdce Boha,
který je tvým jediným domovem.

12.

Kéž zvon
v chrámu mého srdce
zvoní každý den co nejhlasitěji,
aby probudil můj spící vnitřní život.

13.

Mně patří posvátný chrám srdce.
Zde zpívám,
zde se modlím,
zde medituji
a zde v tichu rozmlouvám
 se svým Pánem
Milovaným Nejvyšším.

14.

Menší než nejmenší
může být vnější chrám,
kam každý den chodím
 uctívat svého Pána.
Větší než největší
je ale můj vnitřní chrám,
kam se každý den chodím
 modlit a meditovat
se svým pláčem aspirace
 a úsměvem zasvěcení,
abych se stal dalším Bohem.