1 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálého zasvěcení
mého života.

2 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálé aspirace
mého srdce.

3 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálého nadšení
mé mysli.

4 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálého dynamismu
mého vitálna.

5 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálé oběti
mého těla.

6 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy rostlinky mého srdce
musí vzrůstat
ze slz mé vděčnosti Bohu.

7 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím proměnit
svou sebejistotu
v důvěru v Boha.

8 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím s každým úderem hodin života
zpívat všechny své písně.

9 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy má dušeplná vděčnost
vyroste v Boží Úsměv Sladkosti.

10 Dnes je den ...

Dnes je den
mého zápisu do tří nejvyšších kurzů:
neustálá poslušnost Bohu,
bezesné projevení Boha
a bezdeché uspokojení Boha.

11 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že žádný opravdový hledající Boha
si nikdy nemůže dovolit vzít volno.

12 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím strhnout
všechny zdi pochyb své mysli
kladivem neoblomné víry srdce v Boha.

13 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím přinést zpět
slzy svého dětského srdce
a úsměvy svých dětských očí,
abych dobyl Boží Srdce.

14 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím pomoct svému srdci,
aby se vrátilo domů
z exilu útlaku mé mysli.