1 Boží Oko mě děsí...

Boží Oko mě děsí
svou nekonečnou Silou Spravedlnosti.
Boží Nohy mě ozařují
svým nekonečným Mírem Odpuštění.

2 Dobrota...

Dobrota
je kapkou míru.

3 Jednota ...

Jednota
je mořem míru.

4 Mír...

Mír
je úspěšnou operací mysli
bez říznutí.

5 Oko míru...

Oko míru
je mikroskopické.

6 Srdce míru...

Srdce míru
je teleskopické.

7 Mír...

Mír
je mostem jednoty
mezi mým uspokojením
a uspokojením světa.

8 Mír...

Mír
není v sebeprosazující
ztřeštěnosti.

9 Mír...

Mír
je v Boha prosazující
všepronikavosti.

10 Mír...

Mír
je v hledání Boha.

11 Mír...

Mír
je v sebedobývání.

12 Vítězství duše...

Vítězství duše
všude
je mír.

13 Neobjevení se touhy...

Neobjevení se touhy
nikde
je mír.

14 Mír...

Mír
jsem nenašel
ve své zvířeckosti.