101 Bezesně a bezdechu...

Bezesně a bezdechu
nám mír dává pokyn
k dokonalému projevení Boha
zde na zemi.

102 Ó milovníku míru, ...

Ó milovníku míru,
budu tě vždy následovat
ve tvých světlem zaplavených šlépějích.

103 Když nás mír naviguje...

Když nás mír naviguje
přes moře nevědomosti,
bez selhání dorazíme
ke Zlatému Pobřeží světa Za.

104 Mír...

Mír
je univerzální hudba,
jež inspiruje snílky o Bohu
po celé délce a šířce
světa.

105 Člověk míru...

Člověk míru
je řevem lvího srdce
pro projevení Boha
na zemi.

106 Ó má mysli, ...

Ó má mysli,
mír klepe
na tvé dveře.
Cožpak neslyšíš?
Kdy zastavíš jízdu
auta mého života
po přeplněné ulici?

107 Dokud nemáme mír...

Dokud nemáme mír
v nezměrné míře,
nebudeme nikdy schopni zastavit
náš nazpět běžící závod.

108 Jen když všude rozkvetou...

Jen když všude rozkvetou
květiny srdce míru,
bude na pozemské půdě
možná dokonalost.

109 Člověk míru...

Člověk míru
je představitelem dokonalosti Boha
v lidském těle
zde na zemi.

110 Zatímco je na zemi, ...

Zatímco je na zemi,
člověk míru
zakouší, odhaluje
a projevuje
radost ráje.

111 Člověk míru...

Člověk míru
je skutečností
Boží vlastní Extáze.

112 Když Déšť Božího Soucitu...

Když Déšť Božího Soucitu
sestupuje z Božího Nebe,
stává se výživou země
a osvícením země:
Mírem.
.

113 Srdce míru...

Srdce míru
se nikdy neobává
své mučivé mysli.

114 Srdce míru...

Srdce míru
má neustálý proud
energie projevení Boha.