115 Bída světa...

Bída světa
a neštěstí světa
nás vedou k našemu
cíli přeměny světa:
míru.

116 Ó má mysli, ...

Ó má mysli,
dokážeš-li rozlomit
okovy svých tužeb
dříve než ihned,
budeš zaplavena
mírem.

117 Mír...

Mír
je naším neumírajícím životem jednoty
s Boží
Nebeskou a pozemskou skutečností.

118 Naše srdce toužící po míru...

Naše srdce toužící po míru
plave bezmocně
v moři slz,
když chce naše žádostivá mysl
vlastnit
a být vlastněna
celým světem.

119 Kompromis...

Kompromis
není ničím jiným, než
falešným mírem.

120 Běda, ...

Běda,
obviňuji Bohyni Míru,
zatímco jsem to já,
kdo sebe připoutal
k řetězům žádosti.

121 Student míru...

Student míru
je zároveň
tím, kdo hledá Nebe
i tím, kdo inspiruje zemi.

122 Mír...

Mír
je zároveň
darem Nebe
a životem země.

123 Mír...

Mír
je vskutku Nesmrtelností
pro syny a dcery
světa, toužícím po Nebi.

124 Ve chvíli, kdy ztrácím...

Ve chvíli, kdy ztrácím
i jen trochu míru,
stávám se bezmocným
jako vyvrácený strom.

125 Když nabízíme...

Když nabízíme
své bezvýhradné odevzdání Bohu,
mír nás objímá
s náhlostí a úplností.

126 Znevažujeme-li...

Znevažujeme-li
základní hodnotu míru,
potom přivoláváme
své vlastní zničení.

127 Filozofie kompromisu...

Filozofie kompromisu
zůstane vždy
dokonalý cizincem
srdci jednoty
spokojenosti míru.

128 Bez míru, ...

Bez míru
je svoboda mysli
neúplná, nedokonalá,
bezcenná a zbytečná.

129 Kromě navigátora-míru...

Kromě navigátora-míru
všichni ostatní navigátoři
vedou loď našeho života
od nicoty nikam.