Ráno a večer miluji

Ráno miluji
k nebesům směřující křídla
mého ptáčka modlitby.

Večer miluji
život zdokonalující a
zemi transformující
ticho mé meditace.

Část I — Meditační techniky

Jak učíte koncentraci?

Sri Chinmoy: Nikdo nemůže dobře meditovat, dokud se nenaučí, jak se koncentrovat. Zpočátku by hledající neměl meditovat, ale jen by měl zkoušet koncentraci. Potom po dvou týdnech, po měsíci, nebo bude-li to třeba po dvou měsících, může začít s meditací.

Co míníme touto koncentrací? Míníme vnitřní bdělost a ostražitost. Všude kolem nás a uvnitř nás jsou zloději. Kdo jsou ti zloději? Strach, pochybnost, obavy a neklid. Tito zloději jsou opravdoví zloději, ne zloději, kteří nám kradou naše peníze. Když se začneme koncentrovat, musíme cítit, že nenecháme žádného zloděje, aby vstoupil do naší mysli. Když se koncentrujeme, vytvoříme tím pro nepřátelské síly překážku ke vstupu do nás. Jinak se staneme obětí nebožského působení špatných sil.

Abyste si vyvinuli koncentraci, zkuste prosím toto cvičení. V sanskrtu se mu říká tratak, což znamená zírání. Nejprve si pořádně umyjte oči studenou vodou, ne teplou nebo horkou vodou. Potom na zdi v úrovni očí udělejte velmi malý kroužek a uvnitř něj malý černý bod. Měl by být černý, ne modrý nebo červený či jinak barevný. Pak si stoupněte čelem ke zdi ve vzdálenosti asi jednoho metru a zaměřte svou pozornost na kroužek. Vaše oči by měly být uvolněné a napůl otevřené. Nechte sílu své koncentrace vycházet ze středu svého čela. Po třech či pěti minutách otevřete oči dokořán a snažte se cítit, že od hlavy až k patě jste jen očima. Vaše celá fyzická existence se nestala ničím jiným než zřením a toto zření je zaměřené na bod uvnitř kroužku.

Nyní začněte zmenšovat předmět své koncentrace. Po několika vteřinách zkuste cítit, že se celé vaše tělo stalo tak malinké, jako je bod na zdi. Snažte se cítit, že tento bod je další částí vaší vlastní existence. Pak do bodu vejděte, pronikněte jím a jděte na druhou stranu. Z druhé strany bodu se podíváte zpět a uvidíte své vlastní tělo. Vaše fyzické tělo je na jedné straně, ale silou své koncentrace jste na druhou stranu bodu vyslali své subtilní tělo. Pomocí svého subtilního těla vidíte své fyzické tělo a pomocí svého fyzického těla vidíte své subtilní tělo.

Když jste se začali koncentrovat, vaše fyzické tělo se stalo zřením. V tu chvíli byl bod vaší skutečností. Jakmile jste do bodu vstoupili, vize a skutečnost se staly jedním. Byli jste vizí a byli jste i skutečností. Když jste se z bodu podívali zpátky na sebe, postup se obrátil. V tento okamžik jste se stali zřením mimo sebe a místo, na které jste se vrátili, vaše tělo, bylo skutečností. Potom se zření a skutečnost staly opět jedním. Pokud dokážete vidět zření a skutečnost tímto způsobem, vaše koncentrace je naprosto dokonalá. Dokáže-li vás síla vaší koncentrace dovést na druhou stranu bodu, který jste nazývali skutečností, pak celé vaše bytí půjde daleko za vizi i skutečnost. A jakmile překonáte své zření i skutečnost, získáte bezmeznou sílu. Tuto sílu koncentrace budete moci použít pro svůj duchovní život, pro svůj intelektuální život, během práce, během vaření a během všeho, co budete dělat.

Je pro mě obtížné soustředit se na své srdce déle než pár minut. Můžete mi něco poradit?

Sri Chinmoy: Když se koncentrujete na srdce, první věc, na kterou byste měli myslet, je láska. Láska znamená vítězství nad časem. Pro svého manžela a syna máte veškerou lásku, pozornost a zájem. Když onemocní nebo vás potřebují, strávíte s nimi hodiny a hodiny. Jste jim k dispozici dvacet čtyři hodin denně; jste připravena dát jim ze své lásky všechno. Vaši drazí ale s vámi budou šedesát nebo sedmdesát let a pak vás opustí. Musíte ale vědět, že uvnitř vašeho srdce je Někdo, kdo vás má nekonečně víc rád než váš manžel a děti, a tím je Bůh. V tomto světě máte své drahé po několik let a dáváte jim všechno, co můžete. Vypadá to, že vaše láska, kterou jim nabízíte, nikdy neskončí. Ale Toho nejdražšího budete mít na celou věčnost, a budete-li chtít Mu nabídnout svou lásku, bude přirozeně celá nekonečná a věčná.

Budete-li se soustředit na své srdce a oduševněle několikrát opakovat ,láska, láska, láska´, spatříte, jak láska rozšiřuje svůj vlastní obzor. Ztotožňuje se s časem a zároveň čas přesahuje, neboť potřebuje naplnění. Když bude láska chtít naplnění, nezůstane s časem jen na pět nebo deset minut. Rozprostře se do Věčnosti. Jestliže to víte a meditujete na své srdce, přijde rozpětí času, přijde rozpětí blaženosti, přijde naplnění duše. Budete-li se snažit cítit lásku, prohloubíte svou schopnost aspirace, prohloubíte svou schopnost realizace a prohloubíte svou schopnost jednoty s celým světem.

Někdy rád meduji vleže, je to špatně?

Sri Chinmoy: Chtěl bych říct, že tento způsob meditace není vhodný ani pro začátečníky, ani pro ty, kdo meditují již několik let. Je to jen pro velmi pokročilé žáky a pro realizované duše. Ostatní, kteří budou zkoušet meditovat vleže, okamžitě vstoupí do světa spánku nebo do určitého snění či dřímoty. A navíc, vleže není vaše dýchání tak dokonalé, jako když sedíte, protože není vědomé a řízené.

Vyžaduje meditace půst, nebo je v pořádku meditovat po jídle?

Sri Chinmoy: Chcete-li mít hlubokou meditaci, nejvyšší meditaci, neměli byste se snažit meditovat hned po velkém jídle. Máme v těle tisíce jemných nervů, duchovních nervů. Tyto nervy po velkém jídle ztěžknou a nedovolí nám vstoupit do nejvyššího stavu meditace. Vždy se proto doporučuje meditovat s prázdným žaludkem. Chcete-li, aby vaše meditace byla co nejúspěšnější, měli byste po jídle počkat alespoň hodinu a půl nebo dvě hodiny. Ale na druhou stranu, pokud vás opravdu trápí hlad, když usedáte k meditaci, vaše meditace nebude uspokojivá. Hlad vás bude neustále obtěžovat jako opice. V takovém případě je vhodné vypít před meditací sklenici mléka nebo džusu. To vaši meditaci nepokazí.

A jestliže jste pořádně meditovali půl hodiny nebo hodinu, vyčkejte alespoň patnáct minut nebo půl hodiny, než budete jíst, protože je potřeba, aby se výsledek meditace vstřebal, než vstoupíte do světa jídla. Během této půlhodiny se můžete procházet nebo si číst, chcete-li. Můžete si dát trošku mléka, polévky nebo džusu, ale nejezte okamžitě celé jídlo. Chcete-li si vybrat mezi meditací před jídlem a po jídle, vždy hledajícímu doporučuji, aby meditoval před jídlem. Meditujte přibližně půl hodiny, pak buďte patnáct minut v klidu a poté se najezte. Tímto způsobem dojde ke vstřebání výsledku meditace. Jestliže však budete chtít meditovat po jídle, dokonce i když si uděláte hodinu a půl pauzu, může se stát, že letargické vědomí bude stát v cestě vaší nejvyšší meditace.

Avšak půst, tak jak tento termín používáte vy, není k realizaci Boha nutný. Buddha tento způsob vyzkoušel. Přijal asketický život, ale zjistil, že to nikam nevedlo, a tak přijal střední cestu. S pomocí půstu se můžeme do určité míry pročistit. Jednou týdně nebo jednou za měsíc se můžeme postit, abychom svou existenci pročistili od vnější agrese a nenasytnosti. Avšak každodenním hladověním se přiblížíme spíše smrti než Bohu, který je veškerým Životem. Půst není odpovědí. Odpovědí je neustálá, oduševnělá meditace, upřímná láska k Bohu a bezvýhradné odevzdání se Bohu.

Mohl byste nám něco říct o správném dýchání při meditaci?

Sri Chinmoy: Jestliže jste začátečník a chcete-li dýchat správně, měli byste sedět se vzpřímenou páteří. A během dýchání musíte myslet nejprve na čistotu. Další věc, kterou lze udělat, je dále rozvíjet tento pocit čistoty ve vašem dechu. Po několik minut si zkoušejte představovat květinu, svíčku nebo vonnou tyčinku — něco, co představuje čistotu — přímo před vaším nosem. Takto získáte automaticky pocit čistoty a přesvědčíte tím fyzickou mysl. Když se nadechujete a cítíte-li vědomě nebo i nevědomě, že dech přichází přímo od Boha, od Čistoty samotné, pak bude dech pročištěn.

Když se nadechujete, snažte se dýchat tak pomalu a tiše, jak je to jen možné, takže kdyby vám dal někdo k nosu tenkou nit, ani by se nepohnula. A když vydechujete, pokuste se vydechovat dokonce ještě pomaleji, než jste se nadechovali. Je-li to možné, udělejte si krátkou přestávku mezi vaším výdechem a nádechem. Můžete-li, zadržte na pár vteřin dech. Jestliže je to ale obtížné, nedělejte to. Nikdy nedělejte nic, co by mohlo poškodit vaše orgány nebo dýchací systém.

Kdykoliv se nadechujete, zkuste cítit, že do svého těla přinášíte mír, nekonečný mír. A co je druhá strana míru? Je to neklid. Když vydechujete, zkuste si představovat, že ze svého vnitřního i vnějšího těla vyháníte neklid, který vidíte všude kolem. Dýcháte-li tímto způsobem, uvidíte, že vás neklid opouští. Po několika opakováních tohoto cvičení si zkuste představit, že nadechujete Sílu a Moc z vesmíru, z kosmu. A když vydechujete, zkuste vyhnat svůj strach. Při výdechu odejde z vašeho těla veškerý strach. Potom, co to několikrát uděláte, zkuste cítit, že se nadechujete radosti, nekonečné radosti, a to co vydechujete je smutek, utrpení a melancholie.

Další věc, kterou můžete při nádechu dělat, je cítit, že se nenadechujete vzduchu, ale kosmické energie. Ciťte, jak do vás s každým dechem vstupuje ohromná energie, kterou využijete na pročištění svého těla, vitálna, mysli a srdce. Ciťte, že ve vaší bytosti není jediného místa, které by nebylo zaplaveno proudem kosmické energie. Proudí uvnitř vás jako řeka, omývá a očišťuje celou vaši bytost. Když cítíte, že celá vaše bytost byla omyta a očištěna kosmickou energií, a když poté vydechujete, ciťte, že ze sebe vydechujete všechno smetí — všechny své nebožské myšlenky, temné představy a nečisté činy. Cokoli uvnitř svého systému nazýváte nebožským, cokoli nechcete považovat za své, ciťte, že to vydechujete.

Toto není tradiční jogínská pránajáma, která je složitější a systematičtější, ale je to nejefektivnější duchovní způsob dýchání. Budete-li cvičit tuto metodu dýchání, brzy uvidíte výsledky. Zpočátku budete muset použít svou představivost, ale po nějaké době uvidíte a ucítíte, že to není představa, ale skutečnost. Vědomě vdechujete energii, která proudí všude kolem vás, očišťujete se a vyprazdňujete se od všeho nebožského. Pokud dokážete dýchat tímto způsobem pět minut každý den, dokážete dělat velmi rychlý pokrok. Musí to však být prováděno velmi vědomým způsobem, ne mechanicky. Můžete-li takto dýchat po pět minut každý den, budete moci udělat velmi rychlý pokrok.

Až dosáhnete pokročilejší úrovně, můžete se pokusit cítit, že váš dech vchází a vychází každou částí vašeho těla – vaším srdcem, vašima očima, vaším nosem, a dokonce i vašimi póry. Nyní dokážete dýchat jen svým nosem nebo ústy, ale přijde čas, kdy budete schopni dýchat každou částí svého těla. Duchovní Mistři mohou dýchat i tehdy, mají-li nos i ústa zavřené. Jakmile si toto duchovní dýchání zdokonalíte, všechnu vaši nečistotu a nevědomost nahradí Boží světlo, mír a síla.

Když se modlím, když medituji

Když se modlím,
Bůh objímá
mé plačící srdce,
mé odevzdané srdce,
mé snící srdce.

Když medituji,
Bůh žehná mému životu,
Bůh pečuje o mou duši,
Bůh projevuje můj Cíl.