Má meditace a koncentrace něco společného se silou mysli?

Sri Chinmoy: Ne. Nemá s ní nic společného. Mysl, kterou zmiňujete, je průměrná lidská mysl. Tato mysl myslí v jeden okamžik na jednu věc a v další okamžik na další. Je vždy plná představ a myšlenek. Je jako opice, která je neustále v pohybu, kouše a štípe. S takovou myslí nemůžeme meditovat ani kontemplovat. Abychom dosáhli Mír, Světlo a Blaženost, musíme jít za mysl.

Jak poznáme, jestli meditujeme dobře, nebo ne?

/Sri Chinmoy:/To, zda máme dobrou meditaci, nebo ne, můžeme snadno poznat už podle toho, jak se cítíme, jak vnímáme a jak přemýšlíme. Pokud hned po meditaci soucítíme se světem, víme, že naše meditace byla dobrá. Když svět vidíme milujícím způsobem i přes jeho nedokonalosti, pokud svět dokážeme milovat, i když vidíme jeho četné nedokonalosti, byla naše meditace dobrá. A pokud máme hned po meditaci dynamický pocit, pokud cítíme, že jsme přišli na svět, abychom něco udělali, něčím se stali, značí to, že jsme měli dobrou meditaci. Tento pocit, že musíme něco udělat, neznamená, že podporujeme své lidské ambice. Ne! V okamžiku, kdy se pokusíme sytit ambice, ovinou nás jako had. Přišli jsme na svět dělat to, co Bůh chce, abychom dělali. Přišli jsme na svět stát se tím, čím Bůh chce, abychom se stali. Co Bůh chce, abychom dělali — vrostli do samotného Jeho obrazu. Čím Bůh chce, abychom se stali — Jeho oddaným nástrojem. Pokud během meditace získáme pocit, že Bůh chce, abychom vrostli do samotného Jeho obrazu, chce, abychom byli Jeho zasvěceným nástrojem, a pokud tento pocit po meditaci převedeme v čin, tehdy si můžeme být jisti, že meditujeme dobře.

Nicméně nejsnazší způsob, jak poznat, zda jsme měli dobrou meditaci, je cítit, zda z nitra na povrch vychází Mír, Světlo, Láska a Blaženost. Pokaždé, kdy na povrch vyjde Světlo nebo na povrch vyjde Láska nebo Mír nebo Blaženost, celé tělo bude touto božskou vlastností přeplněné. Když něco takového zažijeme, víme, že jsme měli velice dobrou meditaci. Pokaždé, kdy božské vlastnosti vyjdou na povrch, budeme cítit, že se rozpomínáme na zapomenutý příběh. Jen s pomocí meditace si dokážeme vzpomenout na svůj zapomenutý příběh. Tento příběh napsal sám hledající, hledající uvnitř nás. Nenapsal ho nikdo jiný. Je to náš vlastní výtvor, na který jsme ale zapomněli, a meditace ho oživuje. Když si na příběh vzpomeneme, máme obrovskou radost, že jsme stvořili takový krásný příběh a že tento příběh je příběhem našeho života.

Někdy během mé ranní meditace začnu dřímat — neusnu, jen dřímu. Je to špatně?

Sri Chinmoy: Naneštěstí to není dobré. Ani nespíte, ani nejste při plném vědomí. Když meditujete, musíte být absolutně dynamičtí. Nedovolte, aby do vás vstoupila ospalost. Ciťte, že vstupujete na bojiště, na kterém musíte bojovat proti nevědomosti, pochybnosti, nedokonalosti a smrti.

Naneštěstí mnoho žáků nemá dost inspirace, která by je naplnila energií pro ranní meditaci. Některá rána získáte inspiraci zcela znenadání; jiné dny nezískáte inspiraci vůbec. Pokud již oheň uvnitř hoří, nemusíte dělat nic. Ale pokud zde žádný oheň není, co uděláte? Nejlepší je několikrát se před meditací zhluboka nadechnout a učinit celé své tělo energickým. Tato dynamická energie vám pomůže vstoupit do meditace. Je-li to možné, napijte se před meditací také malého množství teplé ovocné šťávy anebo teplého mléka. Váš celý systém bude naladěn na božskou energii a tato energie vás vezme ve vašem vnitřním vědomí na správné místo pro meditaci.

Když zkouším meditovat, něco mě drží zpět, a tak nemohu meditovat.

Sri Chinmoy: To, co vás drží zpět, je strach, který nemá žádné odůvodnění. Chcete li bohatství, které má v sobě oceán, musíte se ponořit do nitra. Strach a bohatství spolu nejdou. Vnitřní bohatství můžete získat, jen když máte vnitřní odvahu. To, co vám brání ponořit se do nitra, je strach z neznámého a nepoznatelného. To, co je ale dnes nepoznatelné, se stane zítra pouze neznámé, a pozítří se stane známé. Rozsáhlost Pravdy vás nikdy nemůže zničit. Může vás jen obejmout a naplnit.