Část I — Oduševnělá laskavá slova

1.

Jsi nejmilovanějším
 z těch nemnoha vyvolených,
jehož ověnčí
 Otec-Bůh v Nebi
 a Matka-Bůh na zemi
za tvůj nanejvýš bezpříkladný podíl
 na proměně podoby a osudu
 trpícího světového společenství.

2.

Jsi transcendentálním vrcholem
 své duše.
Jsi univerzální branou
 svého srdce.
Jsi nepřemožitelnou odvahou
 své mysli.
Jsi bezesnou obětí
 svého života.

3.

Dvě Německa vylila
své proudící slzy
 a oslepující obavy
do tvého širokého srdce jednoty.

4.

 Jsi nejvyšší optimista.
Nezřídka se vystavuješ riziku ztráty.
 Tvůj Vnitřní kormidelník
ti však každý den
 pomáhá získat na bojišti života
  prapor vítězství.

5.

Přichází čas,
kdy zoufale potřebuješ každého.
Přicházejí však všichni?
Bohužel ne!

Přichází jen tvá sebedůvěra.
Když vyjde do popředí,
provází tě a vede tě
ke Zlatému Pobřeží.

6.

Ne jedné, ale mnohým
 nanejvýš významným lekcím
se od tebe učí
 všechny lidské bytosti.

Jmenujme jenom několik z nich:
Nikdy se neopozdíš,
 abys udělal tu pravou věc;
nikdy se neopozdíš,
 abys byl tím pravým člověkem;
nikdy se neopozdíš
 s přeměnou mysli,
  s uspokojením srdce
   a se zdokonalením lidského života.

7

 Tvá je mysl,
která nikdy netrpí
 ztrátou odhodlání.

 Tvé je srdce,
které odmítá naslouchat
 šepotu noci selhání.

 Tvůj je život,
který nikdy neupadá
 do bezedné propasti sebelítosti.

8.

„Po míru hladovějící“
 je tvé vnitřní jméno.
„Míru sloužící“
 je tvé vnější jméno.

9.

Říkáš každému,
 každičkému občanu světa,
že to, co zoufale potřebujeme,
 je vnitřní milost,
a ne neomezený prostor.

10.

V Adresáři
 nejvyššího Uspokojení Boha
je výška tvého soucitu
 a světlo tvé spravedlnosti
na prvním místě.

11.

Jsi nejvyšším pilířem
 přeměny země.
Jsi nejzářivějším světlem
 projevení Nebe.

12.

Plačící srdce lidstva
 tě zoufale potřebuje.
Usmívající se oko Nebe
 ti s hrdostí žehná.

13.

 Každý den
se plavíš na lodi své důvěry
 napříč řekou svého života.

14.

Srdce sprintéra-hledajícího v tobě
 každý den
rychle a slavně
 probíhá cílovou čarou blaženosti.