15.

Každý den
 říkáš světu:
„Co se týká sebedávání,
 nikdy neváhej!“

16.

Každý den
 říkáš světu,
že jistota rozkvétá
 jen v zahradě jednoty.

17.

Tví protivníci
 tě každý den
nemilosrdně kritizují.
 Víš proč?
Protože jejich život naděje pokroku
 se docela zastavil.

18.

Deštník tvé víry
tě každý den zachraňuje
před přeháňkou
jedu a pochybnosti
tvých nepřátel.

19.

Horolezec aspirace země
uvnitř tebe
cestuje každý den
k nezmapovanému obzoru.

20.

Tvé vrcholné světlo moudrosti
 osvěcuje
všechny kouty zeměkoule.

21.

Tázající se svět
 je rád,
když jsi každý den nablízku
 se svými dokonalými odpověďmi
  na jeho četné problémy.

22.

Tvá zářivá duše
je každý den dychtivá
 zachraňovat svět
před ostrou dýkou beznaděje
 a také odstranit
nejhustší mlhu nevědomosti světa.

23.

 Každý den jsi ve vnitřním světě
průkopnickým tvůrcem světové společnosti
 a ve vnějším světě
nejpřesvědčivějším zvětšovatelem spokojenosti.

24.

Vůně písně tvého srdce
 každý den
nenapodobitelně osvěcuje mysl lidstva,
 inspiruje srdce lidstva
  a naplňuje život lidstva.

25.

 Není dne,
kdy by se ti zloděj-negativita
 odvážil ukrást
tvou upřímnou a čistou radost.

26.

To, co potřebuje
úplně každá lidská bytost na zemi,
je duhové srdce jistoty a naplnění,
 jako máš ty.

27.

Jsi věčně neproniknutelným klidem
 svého srdce.
Bouře zklamání
ti proto nemohou zabránit v tom,
abys řídil loď svého života
 ke Zlatému břehu světa Za.

28.

 Posvátnost
tvého bezesného příslibu ochoty
nastolit nový svět —
 svět dlouho ztracené víry —
je s ničím nesrovnatelný dar
 vysokého Nebe,
který tvým prostřednictvím nabízí lidstvu.

29.

Z tabulky lidské mysli
 vymazáváš
rozbité naděje minulých generací.

Naději krásy,
 příslib povinnosti,
  a zároveň naplnění Božskosti
ztělesňuješ a odhaluješ
 pro celý svět.