Autorův úvod

Z deseti tisíc básní ze sbírky Deset tisíc milovaných květů, která byla vydána ve sto svazcích, jsem vybral 207 básní. Básník ve mně je oduševněle spokojený, čtenář ve mně je usměvavě spokojený a kritik ve mně je překvapivě spokojený.

Můj Milovaný Nejvyšší, co Ti mohu víc říct a co víc ode mne očekáváš?

„Zůstaň tichý, můj synu-básníku-čtenáři-kritiku. Má Hodina přichází.“

— Sri Chinmoy

1. Objevil jsi

Můj Pane,
přišel jsem k Tobě s prázdnýma rukama,
avšak Ty jsi objevil také mé prázdné srdce.

2. Přišel jsem od Boha

Přišel jsem od Boha Věčného Snílka.
Směřuji k Bohu Nesmrtelnému Milujícímu.

3. Tvůj dar štěstí

Ze všech darů,
které jsi Bohu nabídl,
si nejvíce cení tvého daru štěstí.

4. Mysl chce vynalézt

Mysl chce vynalézt nového Boha.
Srdce chce objevit starodávného a věčného Boha.

5. Prosím, varuj mne

Můj Pane,
prosím, varuj mne předtím, než přijdeš.
Jinak bys mohl přijít nepoznán
a odejít nemilován.

6. Mé srdce říká mé mysli

Má mysl říká mému srdci:
„Budeš, prosím, za mne velebit Boha?“
Mé srdce říká mé mysli:
„Budeš se, prosím, modlit k Bohu,
aby mi požehnal?“

7. Jízdné

Jaké je jízdné ze země do Nebe?

Voňavá krása srdce vděčnosti.

8. Pokaždé, když od tebe uteču

Pokaždé, když od Tebe uteču
a vrátím se,
vidím Tvé Oči
více osvěcující než dříve
a cítím Tvé Srdce
více odpouštějící než dříve.

9. Pán mých myšlenek

Můj Pane, jsem šťastný,
protože jsi Pánem mého života.
Nemůžeš mě učinit dokonalým tím,
že se staneš Pánem mých myšlenek?

10. Dva zázraky

Zázrak mého života zvuku:
Dokáže vyhnat Boha.

Zázrak mého života ticha:
Dokáže obejmout Boha.

11. Dvě tajná přání

Dvě jsou má tajná přání:
Ukážu Bohu hlavu přeměny člověka.
Ukážu člověku Nohy Soucitu Boha.

12. Není to nemožné

Pro člověka není nemožná realizace Boha.
Pro zemi není nemožná přeměna země.
Pro mne není nemožné sebepřekonání.

13. Nepletu se

Nepletu se do Záležitostí Boha.
Každý den Ho nechávám vytvořit nový svět.
Bůh se také neplete do mých záležitostí.
Každý den mě nechává zničit starý svět.