Část I

SCA 1057-1065. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy v hotelu Pedro de Valdivia, v Chile, dne 6. ledna 1987.

Jak mohu být stále šťastný?

Sri Chinmoy: Můžeš být stále šťastný, když budeš dělat dvě věci. Zaprvé, od nikoho nic neočekávej, ani od svého Gurua ani od Nejvyššího. Pouze dávej, dávej a dávej. Vědci vynalezli nemálo věcí. Teď zkus cítit, že vynalézáš něco dobrého, něco absolutně nového, co ještě nikdo nevynalezl. Vynalezneš toto: budeš lidstvu, svému Guruovi a Bohu dávat, dávat a dávat, ale nic od nich nebudeš chtít na oplátku. To je jeden způsob, jak být neustále šťastný.

Druhý způsob spočívá v tom, že budeš myslet na to, čím jsi byl předtím, než jsi přijal duchovní život, a čím jsi teď. Dokonce ani ve svých nejhorších okamžicích na tom nejsi tak špatně, jak jsi na tom byl, ještě než ses stal hledajícím — tedy v době, kdy jsi měl miliony tužeb. Když budeš myslet na pokrok, který jsi udělal, budeš šťastný.

Jak to mohu udělat, abych si vždy počínal správně?

Sri Chinmoy: Pokud budeš meditovat a meditovat, budeš si vždy počínat správně. Během meditace zkus cítit, že obě tvé oči jsou uvnitř tvého srdce a plavou v řece-srdci. Zkus cítit, že každé oko je plavcem — jedno je lidským plavcem, a to druhé je božským plavcem. Tito dva plavci plavou v řece-srdci s ohromnou vnitřní radostí a tato řeka plyne do oceánu. Pokud toto dokážeš vidět a cítit, budeš mít vnitřní štěstí. A pokud budeš mít opravdové vnitřní štěstí — nikoli potěšení, ale vnitřní štěstí — nikdy neuděláš chybu.

Jak mohu být neustále nadšený?

Sri Chinmoy: Můžeš být neustále nadšený, pokud budeš cítit, že jsi u paty stromu. Podíváš-li se na strom, zjistíš, že ta nejlahodnější manga, nejzralejší manga, se nacházejí na vrcholku a přirozeně začneš s nadšením šplhat na strom. Ale pokud neuvidíš strom, pokud se nepodíváš nahoru a neuvidíš květy a plody, nezískáš žádné nadšení, abys šplhal vzhůru.

Co mám dělat, abych nikdy neměl strach?

Sri Chinmoy: Pomocí jednoty, jednoty, jednoty. Má tenisový míček strach, když jej někam hodíš? Když budeš ve třetím patře a vyhodíš jej z okna, možná budeš mít strach ty. Možná se budeš bát, že někoho trefíš a zraníš ho, nebo že se ten míček ztratí, nebo se mu něco stane. Ale ten míček nemá strach.

Musíme cítit, že Bůh si s námi hraje jako s tenisovým míčkem, hází nás sem a tam. Ale Bůh to dělá vědomě. Ty jsi jeho nástrojem. On ví, že tě bude moci vysledovat, ať už tě hodí kamkoliv. Ví také, že se nerozbiješ. Házel by s tebou, kdyby věděl, že tě rozbije?

Co si o mně Bůh ve skutečnosti myslí?

Sri Chinmoy: Bůh na tebe vždy myslí jako na Svůj sen — nikoli starý sen, ale nový sen. Každý den na tebe myslí jako na nový sen, zejména na tvoje narozeniny. Právě toho dne na tebe myslí jako na svůj jedinečný sen. Bůh myslí na každého jednotlivce v den jeho narozenin jako na Svůj nesrovnatelný sen, který je jiný než jakýkoliv další sen.

Jak mohu mít více vděčnosti?

Sri Chinmoy: Vděčnost pochází z oddanosti. Bez oddanosti není žádné vděčnosti. Vyber si jednu z mých fotografií — nemusí to být moje Transcendentální fotografie — a medituj na ni. To ti dá více oddanosti.

V Indii máme list tulsi. Duchovní význam tohoto listu je oddanost. Jedna z mých indických „matek“ se bála, že nemám žádnou oddanost. Jmenovala se Mridu-di. Každý den za mnou přiběhla jenom proto, aby mi dala do úst list této rostliny.

Abychom měli vděčnost, je oddanost naprosto nezbytná. Jakmile někdo ztratí magnet oddanosti, nemůže si udržet vděčnost. Jste-li někomu oddaní, můžete mu dát najevo svoji vděčnost, lásku, zájem a sympatii. Ale co uděláte, když vám chybí magnet oddanosti?

Oddanost je v našich životech tou nejsladší věcí. Je to magnet, který přitahuje všechny božské vlastnosti. Předstíraná oddanost je ovšem k ničemu. Neplýtvejte silou svalů ve svých dlaních při spínání rukou, pokud v srdci nemáte oddanost!

Jak mohu mít více energie?

Sri Chinmoy: Můžeš mít více energie, když něco nebo někoho vyzveš. To neznamená, že bys měl bojovat proti jiné lidské bytosti. S nikým navenek nebojuješ. Ten, koho chceš vyzvat, je uvnitř tebe — uvnitř tvého těla, vitálna a mysli. Pokud tě něco ve tvém vlastním životě neuspokojuje, musíš to vyzvat. Jestli tě neuspokojuje mysl nebo vitálno, vyzvi je. Jakmile je vyzveš, musíš sebrat veškerou svoji odvahu a energii. Jinak bude tvoje energie nevyužitá.

Musíš jako hrdina vyzvat na souboj cokoliv, co tě ve tvém životě neuspokojuje. Před tebe se postaví hrdina a řekne: „Buď mě budeš poslouchat a změníš svůj životní styl, nebo tě zničím!“ Ty odpovíš: „Ne, nechci, abys mě zničil! Chci, abys mě osvítil!“ Vyzveš a osvítíš všechno, co musí být osvícené. Odvrhneš všechno, co je nutné odvrhnout. A přijmeš všechno, co je potřeba, abys ve svém životě přijal. Abys získal velkou zásobu energie, musíš vyzvat jakoukoliv nespokojenost. Nespokojenost odebírá veškerou tvoji radost a energii.

Je možné nebo potřebné mít rád každého člověka?

Sri Chinmoy: Musíš být moudrý. Strom má bezpočet listů. Je nezbytné cítit, že miluješ všechny listy stromu, je ale možné se dotknout všech lístků jednoho po druhém a říct: „Miluji tě, miluji tě, miluji tě“?

Musíš také vědět, že ten strom má svůj kořen, a tím kořenem je Bůh. Můžeme Bohu říci: „Miluji Tebe a všechno, co máš a všechno, čím jsi.“ Bůh se stejně jako ten strom zabývá bezpočtem lidí.

Měl bys mít vůči všem dobrou vůli, ale to neznamená, že bys měl jít a s každým mluvit a dát mu najevo svoje sympatie a zájem. Kdyby ses o to pokusil, neměl bys čas myslet na svoji vlastní modlitbu a meditaci. Někteří lidé nemají čas myslet na svůj vnitřní život a realizace Boha je pro ně pořád velice vzdálená. Ale chodí sem a tam, aby pomáhali všem lidem a měli pocit, že jsou lidumilové. Ve většině případů jenom klamou sami sebe.

Ke všem lidem budeme mít dobrou vůli, ale nemůžeme se stýkat se všemi. Pokud uvidím hada, nabídnu mu svoji dobrou vůli, pokusím se uvnitř něj spatřit Boha, ale to neznamená, že se před něj postavím, aby mě mohl uštknout. Budu se modlit, aby had změnil svoji povahu, ale dělat něco dalšího by nebylo moudré.

Má pro mě dnes moje duše nějaké zvláštní poselství?

Sri Chinmoy: Tvoje duše má zvláštní poselství: vzhledem ke svému zdraví zapomeň na svoji minulost, zejména v mysli a těle. Musíš upřímně cítit, že máš dobré zdraví, pevné zdraví. Tvoje duše chce, abys přesvědčil svoji mysl, že nejsi nemocný, slabý, unavený a vyčerpaný. Tvoje duše tě neklame. Tvoje duše dychtí po tom, aby ti mohla dát svoje schopnosti a možnosti. Ale místo toho, abys tyto věci přijal, neustále se ztotožňuješ se svým tělem, které řekněme trpí.

Musíš cítit tak často, jak je jenom možné, že nejsi tělem, ale duší. Potíž spočívá v tom, že duše je pro nás neurčitý pojem, je to pro nás jenom slovo. My víme, jak se to slovo vyslovuje, ale duši nezakoušíme. Právě proto, že ji nevidíme a necítíme, máme pocit, že je to možná mentální halucinace nebo pověra. Ale duše je skutečnost. Je to božskost uvnitř nás.

Musíš cítit, že duše v tobě je posvátná. Ty ji možná nejsi schopen vidět, ale můžeš kdykoli otevřít své srdce a cítit ji. Je to jako s láskou. Nemůžeš ji vidět, ale víš, že ji máš.

Věř v existenci své duše. Když ji nebudeš krmit, nebude se moci projevit. Je pravda, že duše je nezrozená a nesmrtelná, ale když se nebudeš modlit a meditovat, duše nezíská příležitost projevit Boha.

Část II

SCA 1066-1071. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy 6. ledna 1988 v hotelu Ambarrukmo Palace v Yogyakartě, v Indonésii během televizního rozhovoru.

Co vás a vaše studenty přivádí do Indonésie a zejména pak do Yogyakarty?

Sri Chinmoy: Přijel jsem, abych viděl nádherné okolí Yogyakarty a také cítím něco velice zvláštního k Borobuduru. Pán Buddha pochází z Indie a já k němu chovám velice zvláštní úctu a obdiv. On je pro celé lidstvo. Takže bych rád šel do Borobuduru vzdát mu poctu.

Navštěvujete mnoho zemí po celém světě. Rád bych se zeptal na účel těchto cest.

Sri Chinmoy: Účel je velice prostý. My cítíme, že tento svět je jedna rodina. Vy a já jsme bratři. A existuje jen jeden Bůh. Vy tohoto Boha nazýváte Alláhem a já mu říkám nějak jinak. Ale pořád je to tentýž Bůh. Mohammed, Pán Krišna a Spasitel Kristus přišli od Nejvyššího. Máme pocit, že když se modlíte k Alláhovi a hinduista nebo křesťan se modlí k Bohu, jde o téhož Boha s různými jmény.

Jezdím do mnoha zemí, abych cítil svoji jednotu s Božími dětmi, s dětmi Alláha, a nabídl jim svoji lásku. Všichni nemohou žít v tomtéž domě. Přijel jsem se k vám podívat. Jednoho dne se možná vy přijedete podívat za mnou. Lidská rodina je opravdu velká. To je důvod, proč žijeme tady, tam a všude. Ale všichni jsme bratry a sestrami, takže když cestujeme, navštěvujeme svoje příbuzné.

Je pravda, že vaší filozofií je láska a bratrství?

Sri Chinmoy: Ano, mou filozofií je láska, dobrá vůle a bratrství. Jak už jsem řekl dříve, my všichni jsme dětmi Boha a všichni náležíme k jedné rodině, třebaže pocházíme z různých zemí. Já jsem Ind, vy jste Indonésan a někdo další bude ještě jiné národnosti. A všichni máme jiná jména — právě díky tomu se navzájem poznáváme a odlišujeme od ostatních. Ale všichni jsme členy téže rodiny.

Co byste řekl o lidech, kteří nevěří v Boha?

Sri Chinmoy: Někteří lidé říkají, že nevěří v Boha, ale já bych chtěl říci, že v něco věří. My věříme v Boha — to je pozitivní aspekt. Oni věří, že Bůh neexistuje — to je negativní aspekt. Ale nakonec se dostanou na určité místo, které je dalším rozšířením Boha. Je to jako s elektřinou. Ta má kladný a záporný pól. K tomu, abychom získali světlo, potřebujeme oba póly, kladný i záporný.

V této chvíli máme zájem jenom o pozitivní aspekt Boha, ale pokud někteří lidé mají zájem o temnotu, nebude nám to vadit, protože víme, že nakonec přijdou k témuž světlu. Za pár let nebo za pár staletí přijde den, kdy zjistí, že jejich životům něco chybí. Budou se cítit špatně, protože nebudou spokojení. Bůh je světlo. Jak dlouho dokáže člověk popírat světlo? Ti lidé, kteří nevěří v Boha, mají pocit, že světlo neexistuje. Ale jednoho dne budou mít toho temného pokoje plné zuby. Řeknou: „Jak dlouho máme být na tomto místě? Otevřme dveře a podívejme se na denní světlo. Teprve potom budeme spokojení.“

Tito nevěřící budou upřímně milovat a uctívat světlo, protože znají jeho nepřítomnost. Kdysi jsme možná i my byli nevěřícími. To je důvod, proč stále říkám, aby lidé, kteří věří v Boha, projevovali nevěřícím velkou účast. Kdybychom o nich špatně mluvili a kritizovali je, jenom bychom zpomalovali jejich pokrok.

Vy víte, že když vás ve vaší rodině nebudou poslouchat vaše děti a vy je urazíte, bude možná trvat mnohem delší dobu, než vás poslechnou. Ale pokud jim dáte najevo svůj zájem, soucit a náklonnost, vypěstují si k vám dobrou vůli a poslechnou vás mnohem dříve než v opačném případě.

Vaše filozofie je velice vysoká.

Sri Chinmoy: Mojí filozofií je jednota. Strom života má mnoho větví. Já jsem jako pták, který sedí na jedné větvi stromu života a vy jste jako další pták, který sedí na jiné větvi. Právě takto sedíme všichni na různých větvích, ale všichni vnímáme strom života jako svůj vlastní. Je to váš strom a také je to můj strom. Vy i já sedíme na různých větvích, ale tyto větve nelze oddělit od stromu.