Otázky na téma duše

Když jsem byl po nehodě v nemocnici, měl jsem zážitek toho, co ty nazýváš vyšším já. Byla to jenom jednorázová událost, nebo budu mít takový zážitek i někdy v budoucnosti?1

Sri Chinmoy: Pokud to bude Vůle Nejvyššího, můžeš mít takový zážitek znovu. Vím však, že už jsi měl mnohem vyšší zážitek, než je ten z nemocnice.


  1. SCA 481-530. Na tyto otázky odpovídal Sri Chinmoy 27. 11. 1996.

Mám pocit, že moje duše je mou životní silou. Je to tak ve skutečnosti?

Sri Chinmoy: Máš naprostou pravdu. Tvoje duše je jediným naplněním Boha a silou uspokojení Boha tvého života.

Má duše ráda nějakou hudbu?

Sri Chinmoy: Ano. Duše má v oblibě hudbu transcendentálního a univerzálního Ticha.

Jak mohu trvale cítit lásku mé duše k tobě?

Sri Chinmoy: Stačí, když proměníš svůj život na řeku slz svého srdce. Potom budeš schopen trvale cítit lásku tvé duše ke mně.

Když se někdo nepodmíněně odevzdá, je v takovém zážitku nějaké rozechvění? A pokud ano, je to rozechvění duše?

Sri Chinmoy: Když se někdo nepodmíněně odevzdá, rozhodně na samém počátku zakusí rozechvění duše. Ale potom zakusí, realizuje a ve skutečnosti se stane něčím nekonečně vyšším a hlubším.

Jestliže má duše občas potíže s osvícením ostatních částí bytosti, co jí nakonec dovolí vyjít na povrch a vést neposlušné části — tělo, vitálno, mysl a srdce?

Sri Chinmoy: Duše dává příležitost neposlušným částem naší bytosti — tělu, vitálnu, mysli a srdci — aby byly samy od sebe poslušné Bohu. Ale když duše cítí, že je to téměř beznadějné, použije ohromnou moc danou Bohem, aby dostala tyto neposlušné části pod svou kontrolu, aby byly přinuceny vidět Světlo a kráčet po cestě ke Světlu. Je jako lidská matka, která na počátku prosí své děti, aby byly hodné, božské a dokonalé. Když vidí, že jí nevěnují žádnou pozornost a ona vyčerpá veškerou svoji trpělivost, potrestá je a přinutí, aby byly hodné podle jejích představ.

Občas žádám svoji duši, aby ti poslala zvláštní poselství. Co se děje v takovou chvíli?

Sri Chinmoy: Je-li tvoje modlitba opravdová a sebedávající, rozhodně pocítíš spontánní radost ve chvíli, kdy mi tvoje duše poselství doručí.

Jak voní duše?

Sri Chinmoy: Každá duše má svoji vlastní vůni.

Mají všechny duše stejnou velikost a stejný tvar?

Sri Chinmoy: Ne! Proč by měly mít? Nevěří v komunismus.

Jak můžeme pocítit, že nás duše doprovází ve všech našich činnostech?

Sri Chinmoy: Jestliže vykonáváš všechny svoje činnosti zbožným, oduševnělým a sebedávajícím způsobem, určitě pocítíš, že tě tvoje duše doprovází.

Jak můžeme zjistit, co duše chce?

Sri Chinmoy: Ponoř se hluboko dovnitř, ponoř se hluboko dovnitř. Plakej bezesně hořké slzy. Potom poznáš, co od tebe duše chce.

Když si duše vezme lidskou inkarnaci, kdy nastává okamžik, ve kterém se náš život odděluje od duše? Můžeme tomu zabránit?

/Sri Chinmoy Jakmile se rozvine mysl, vytvoří to pocit oddělenosti. V tento okamžik začínají potíže. Pokud ale dokážeš žít v srdci a pokud dokážeš vynést světlo duše na povrch, oddělení mezi myslí a duší lze zabránit.

Co můžeme udělat proto, abychom cítili, že naše duše neustále pozoruje naši činnost?

Sri Chinmoy: Musíme se ponořit hluboko dovnitř a stát se božským dítětem a potom se usmívat a usmívat jako nádherná ranní růže na ostatní a také na naše vlastní činnosti. Potom budeme schopni cítit, že naše duše sleduje naše životy.

Existuje nějaký zvláštní vztah mezi duší matky a jejího dítěte?

Sri Chinmoy: Většinou ano, ale ne vždy. Občas duše vstoupí do fyzického těla matky navzdory jejím záměrům nebo přáním. Na druhou stranu se stává, že určitá duše nechce vstoupit do fyzického těla matky, ale matka duši prosí, aby do ní vstoupila.