1.


Boží Soucitné Oko
ze mě dělá milionáře.
Mé šťastné srdce
dělá z Boha multimilionáře.

2.

Můj Pane Nejvyšší,
každým dnem zaplav
mé srdce, mou mysl,
mé vitálno a mé tělo
novým a rekordy překonávajícím
mořem extáze poslušnosti.

3.

Přišel jsem na tento svět, abych dokázal,
že můj Pán má vždy pravdu
a já se vždy mýlím.
Mám pravdu jen tehdy,
když jsem s Ním, v Něm a pro Něj.

4.

Má mysl modlitby
očekává od mého Milovaného Pána Nejvyššího,
že mě učiní šťastným.
Mé srdce meditace
očekává ode mě, že učiním
svého Milovaného Pána Nejvyššího šťastným.

5.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,
připozdívá se.
Kdy už mě spoutáš
svými Řetězy Srdce Jednoty?

6.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,
nechť se úplně každý můj dech
stane vůní modlitby vděčnosti,
abych Tě vždy miloval a těšil
Tvým vlastním Způsobem.

7.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
co se stane, když tě poslouchám,
a co se stane, když tě neposlouchám?
„Mé dítě,
když Mě posloucháš,
tak si myslíš, že od tebe hodně získávám,
ale nezískávám nic, vůbec nic.
Ale když Mě neposloucháš,
ztrácíš vše, co máš
a co jsi ve vnitřním světě,
kde přebývá skutečná realita.
Ve vnitřním světě se pak nevyrovnáš
ani pouličnímu žebrákovi.“

8.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
dnes pro Tebe nemám zahradu lásky.
Dnes pro Tebe nemám květinu oddanosti.
Dnes pro Tebe nemám vůni odevzdání.
Dnes pro Tebe nemám
slzy a úsměvy vděčnosti.
Nedáš mi ale zítra
další šanci,
abych Ti dal toto a vše ostatní,
co mám hluboko uvnitř
a čeho si nejsem vědom?
Můj Pane,
bez ohledu na to, co říkám,
bez ohledu na to, co dělám,
vím, že Ty jsi celý můj,
pouze můj,
a já jsem Tvůj, pouze Tvůj.

9.

Pro milovníka Boha,
který touží milovat Boha
Způsobem Bohu vlastním,
neexistují prázdniny.
Pro služebníka Boha,
který touží sloužit Bohu
Způsobem Bohu vlastním,
neexistují prázdniny.
Proč?
Protože Sám Bůh nechce,
aby měli prázdniny.
Bůh říká: „Každé prázdniny
se mohou snadno stát kořistí
dne pokušení, zklamání a zničení.“

10.

Ne Boží Ústa Zvuku,
ale Boží Oko Ticha
utišilo má chlubivá ústa
a nebetyčnou pýchu.

11.


Můj Pane,
občas se na mě usmíváš;
divím se proč.
Můj Pane,
občas pro mě pláčeš;
divím se proč.
„Mé dítě,
usmívám se, když je tvé srdce
pouze pro Mě.
Pláči, když nenalézám
tvé srdce uvnitř svého Srdce.“

12.

Modlím se k Bohu, aby mě Bůh požehnal
svými Nohami Ochrany.
Medituji na Boha, aby mě Bůh požehnal
svým Srdcem Uspokojení.

13.

Je dobré být soucitným,
ale ke komu?
K tomu, kdo se stále ještě snaží,
a ne k tomu, kdo se již vzdal.

14.

Upřímnost rozšiřuje mou mysl.
Čistota rozšiřuje mé srdce.
Pokora rozšiřuje můj život.
Božskost rozšiřuje celou mou bytost.