15.

Mé modlitby
jsou slzami mého srdce.
Mé meditace
jsou úsměvy mé duše.

16.

Můj Pán se zajímá nekonečně více
o mou přítomnost
než o mou dokonalost.

17.

Kde žiji?
Žiji uvnitř
Úsměvů Odpuštění svého Pána
a slz vděčnosti svého srdce.

18.

Podle Božího Měřítka chci,
aby mé srdce
bylo vždy čisté a dobré.
Podle Božího Měřítka chci,
aby můj život
byl vždy sebedávající a dokonalý.

19.

Uspěji, musím uspět,
protože mým vnějším
a viditelným společníkem je víra.
Budu pokračovat,
musím pokračovat,
protože mým vnitřním
a neviditelným společníkem je Bůh Sám.

20.

Sebedávající srdce
vidí všude
Boží Květy Naděje
a Boží Květy Slibu.

21.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
prosím zachraň mě, zachraň mě,
před neustále falešnými poplachy
nejistoty.

22.

Mé srdce jde tam,
kde je potřebné.
Má duše jde tam,
kde je potřebná.
Můj Nejvyšší jde
dokonce i nepovšimnutý a nepotřebný
na tolik míst.

23.

Bůh chce, aby má aspirace vrostla
do Úsměvu Jeho Transcendentálního Já.
Bůh chce, aby mé zasvěcení rozkvetlo
do Tepu Jeho Univerzálního Srdce.

24.

Neklamu sám sebe?
Jak mohu být tím, kdo sní o Bohu,
když ještě nejsem tím, kdo věří v Boha?
Jak mohu být tím, kdo miluje Boha,
když ještě nejsem tím, kdo poslouchá Boha?
Jak mohu být tím, kdo naplňuje Boha,
když ještě nejsem tím, kdo slouží Bohu?

25.

Kdysi jsem byl
hořkostí zaměřenou na svou mysl,
ale teď jsem
sladkostí zaměřenou na svého Boha.

26.

Hledající, kteří neposlouchají Boha,
se sami pohřbí
dlouho před skutečným příchodem
své smrti.

27.

Mír
není vzájemná dohoda.
Mír
je dosažení jednoty.

28.

Tolik Božích Tajemství je skryto
uvnitř tajných slz mého srdce
a uvnitř posvátných úsměvů mé duše.

29.

Ó Můj Absolutní Pane Nejvyšší,
nikdy jsem si nemyslel,
že přijde čas,
kdy všechna má přání
budou prosta touhy.