Mír

Mé srdce sní o míru...

Mé srdce sní o míru,
zatímco má mysl sní o nadřazenosti.

Jak bych si přál, abych mohl věnovat...

Jak bych si přál,
abych mohl věnovat veškerý svůj čas
přípravám na můj život míru.

Kéž se mír, který cítím...

Kéž se mír, který cítím ve svých představách,
stane skutečností v mém životě.

Boha můžeme nalézt pouze poté...

Boha můžeme nalézt pouze poté,
co jsme hledali mír.

Mír je dítětem soucitu...

Mír je dítětem soucitu,
a ne synem kompromisu.

Mír neporoučí mé mysli...

Mír neporoučí mé mysli.
Pouze mou mysl osvěcuje.

Jsem šťastný, protože mír je ...

Jsem šťastný, protože mír je více než ochotný
být celoživotním druhem mého srdce.

Bůh je připraven navštívit mé srdce...

Bůh je připraven navštívit mé srdce,
když ho ujistím,
že jej u dveří mého srdce uvítá mír.

Když má mysl vdechuje mír třeba i jen ...

Když má mysl vdechuje mír třeba i jen letmou minutu,
mé srdce začne tančit s létajícími křídly větru.

Ó míre, ty jsi jediný, kdo ...

Ó míre, ty jsi jediný,
kdo mě vysvobodí z ošklivě
temného vězení mé mysli.

Ten, kdo věří v Boha....

Ten, kdo věří v Boha,
nakonec bude žít v míru.

Mír hladí a sytí slzy mého...

Mír hladí a sytí slzy mého neustále stoupajícího srdce.

Nezávislost na lidech není mír...

Nezávislost na lidech není mír.
Závislost na Bohu je mír.