Mír může dokázat, že se usměju...

Mír může dokázat,
že se usměju i skrze své nespočetné slzy.

Dnes mír zlomil můj krutý...

Dnes mír zlomil
můj krutý a mocný osud.

Zítra mír vystaví můj oduševnělý...

Zítra mír vystaví
můj oduševnělý a plodný osud.

Požehnání nezměrné radosti získáme pouze z míru....

Požehnání nezměrné radosti získáme pouze z míru.

Mír pozvedá víru mého srdce a...

Mír pozvedá víru mého srdce
a oslabuje pochyby mé mysli.

Mír nenavštěvuje mysl, která...

Mír nenavštěvuje mysl,
která opatruje váhavost.

Hromadění není a nikdy nemůže být...

Hromadění není a nikdy
nemůže být mírem.

Mír pochází ze svobody...

Mír pochází ze svobody.
Svoboda pochází z odevzdání.
Odevzdání pochází z veselosti.
Veselost pochází z ochoty.
Ochota pochází z připravenosti.

Mír si nestěžuje, protože mír...

Mír si nestěžuje,
protože mír se nikdy neunaví.

Kritici člověka a kritici Boha nikdy nebudou mít...

Kritici člověka a kritici Boha
nikdy nebudou mít ani špetku míru.

Ó mé srdce, mír tě nikdy neopustí...

Ó mé srdce, mír tě nikdy neopustí.
Mír tě opravdu miluje.
Pro mír jsi jeho největším miláčkem.

Sloužit Bohu znamená uchovávat mír...

Sloužit Bohu znamená uchovávat mír;
uchovávat mír znamená zasloužit si uspokojení.

Mír je cizincem pro rigidní mysl...

Mír je cizincem pro rigidní mysl.
Mír je hostem pružného srdce.

Mír bude neustále hlídat a...

Mír bude neustále hlídat a
střežit tvé srdce jednoty se světem.

Mír jsou vlny tance Nekonečnosti....

Mír jsou vlny tance Nekonečnosti.