1.

Harmonie je osvícením světa.

2.

Harmonie je dokonalostí světa.

3.

Harmonie je spokojeností světa.

4.

Harmonie dokáže vyřešit všechny problémy světa.

5.

Harmonie nezná zmatek mysli.

6.

Svět harmonie je kruhem jednoty.

7.

Harmonie zná pouze plnost života.

8.

Harmonie zná pouze sladkost srdce.

9.

Svět harmonie vzniká z našeho hlubokého vztahu s vesmírem.

10.

Můžeme mít harmonii, jestliže máme hlubokou úctu k matce přírodě.

11.

Harmonie je krásou jednoty a spokojenosti všude kolem.

12.

Harmonie zanedlouho vysvitne. Nezůstane navždy ve světě představivosti.

13.

Tam, kde je harmonie, nemůže být omezení.

14.

Harmonie odhání všechna naše zklamání.