Část I — Jóga a meditace

Co je jóga?

Sri Chinmoy: Jóga znamená vědomé sjednocení člověka s Bohem. Právě teď máme neurčitý pocit, že Bůh je uvnitř nás, ale pokud cvičíme jógu, Bůh se stane praktickou skutečností.

Znamená jóga více než jednotu s Bohem? Znamená to, že se musíme chovat určitým způsobem?

Sri Chinmoy: Jóga neznamená, že musíme být ke světu lhostejní nebo stát stranou. Ne! Naopak, ten, kdo praktikuje jógu, bude extrémně laskavý, společenský a zdvořilý k ostatním.

Někteří lidé, kteří říkají, že praktikují jógu, jsou často hrubí k ostatním. Proč je to tak?

Sri Chinmoy: Proč jsou hrubí vůči ostatním, nejsem schopen říct, ale nedělají správnou věc. Jóga znamená vědomé spojení s Bohem. To znamená, že musíme vidět a cítit přítomnost Boha v ostatních. Takže pokud vidíme a cítíme přítomnost Boha v ostatních, jak k nim můžeme být hrubí?

Guru, jak meditujete?

Sri Chinmoy: Existují dva způsoby, jak meditovat. Jeden způsob je utišit mysl. Pokud nedovolíme, aby do mysli vstoupila jakákoliv myšlenka, můžeme přijmout Boží Přítomnost. Když k nám přijde Bůh, budeme Ho moci přivítat. Druhý způsob je vzývat přítomnost Boha ve svém srdci a cítit, že uvnitř nás není nic jiného než srdce, čisté srdce. Srdce je jediná část v nás, která může přijmout a přivítat Boha, který je veškerou Krásou a veškerou Radostí.

Musíte sedět v určité pozici nebo zavřít oči, abyste meditoval?

Sri Chinmoy: Ne, nemusíme sedět ve zvláštní pozici. Není to nutné. Jenom musíme držet vzpřímenou páteř. Musíme sedět ve vzpřímené poloze, abychom se mohli správně nadechovat. Ale abychom mohli cvičit jógu, nemusíme sedět v pozici se zkříženýma nohama. Jóga takovou přísnost nevyžaduje. Jenom musíme mít páteř zcela rovnou, abychom mohli správně ovládat dýchání.

Může se každý naučit meditovat?

Sri Chinmoy: Každý se může naučit meditovat. Protože Bůh je již uvnitř nás, musí nám dát někoho, kdo nás může naučit, jak na Něj meditovat. Meditace je jako lekce. Pokud člověk studuje, přirozeně se tuto lekci naučí.

Jaký je nejlepší způsob, jak začít studovat jógu a meditaci?

Sri Chinmoy: Nejlepším způsobem je číst duchovní knihy a stýkat se jen s duchovními lidmi. Dále můžete získat pomoc od duchovního Mistra. Máte-li duchovního Mistra, řekne vám, co máte dělat. Pokud ho však nemáte, je nejlepší začít s duchovními knihami.

Pokud někdo četl o józe a sám meditoval, měl by hledat Gurua?

Sri Chinmoy: Ano, měl by hledat Gurua, protože Guru je ten, kdo může urychlit jeho duchovní poznání, duchovní moudrost, duchovní cestu. Pokud studuje knihy, bude to pro jeho prospěch. Pouhé studium knih však nebude stačit k tomu, aby mu zaručilo realizaci. Na druhou stranu, pokud někdo čte duchovní knihy a má Mistra, potom čtení zvětší jeho inspiraci a aspiraci.

Co Guru požaduje od svých žáků a co by měli žáci očekávat od svého Gurua?

Sri Chinmoy: Každý Guru požaduje od svých žáků upřímnost, čistotu a pravidelnost. Pokud žák nemá upřímnost, čistotu nebo pravidelnost, nemůže učinit velký pokrok. Aspiraci už žák má; jinak by s Guruem nezůstal.

Každý Mistr má své vlastní požadavky. Ale pojem ‚požadavek‘ je naprosto mylný. Guru svým žákům jen říká, co je pro ně nejlepší. V duchovním životě neexistuje taková věc jako požadavek; Guru se pouze snaží, aby si jeho žáci uvědomili, co mají dělat.

Jak Guru pomáhá svým studentům v každodenním vnějším životě?

Sri Chinmoy: V každodenním životě může Guru pomoci svým žákům tím, že jim dává božské rady nebo doporučení. Guru je ten, kdo má ve vnitřním světě moudrost. Je to z vnitřního světa, odkud dostává zprávy o tom, co by měli žáci ve vnějším životě dělat. Vnější život nemá bez vnitřního života žádný význam, žádnou skutečnost. Vnitřní život je zdrojem. Většina z nás nedostává zprávy z vnitřního života. Snažíme se udělat cokoliv, co nám mysl řekne. Guru udělá to, že vstoupí do duše hledajícího, a potom žákovi sdělí, co po něm jeho vlastní duše chce, aby dělal. Guru pracuje tajně jako zloděj. Vstupuje do srdce žáka a přináší do popředí poselství nebo vnitřní bohatství, které se tam nachází, a potom ho nabízí žákovi.

Realizace Boha zní jako velmi obtížný cíl. Proč se ji lidé snaží dosáhnout?

Sri Chinmoy: Na tomto světě se lidé snaží něčeho dosáhnout, protože mají pocit, že po dosažení této konkrétní věci získají uspokojení. Pro mě je velmi snadné vypít sklenici vody. Ale když vypiji sklenici vody, nikdo mě neocení, nikdo mě nebude obdivovat. V duchovním životě nepotřebuji ocenění ani obdiv. Já sám však s pouhým pitím vody nebudu spokojen. Budu spokojen, jen když udělám něco smysluplnějšího, něco významnějšího.

Realizace Boha je ten nejtěžší úkol. Pokud ale Boha realizujeme, budeme zcela spokojeni. Naše touha po realizaci Boha je pro naši trvalou spokojenost, naši věčnou spokojenost.

Jsou všichni Guruové stejní, nebo jsou dobří a špatní, jak je tomu u obyčejných lidí?

Sri Chinmoy: To je velmi obtížná otázka. Guruové říkají, že si uvědomili něco, co si ostatní ještě neuvědomili. Někteří Guruové realizovali Pravdu; někteří ji možná nerealizovali. Jestliže nerealizovali Pravdu, jsou přirozeně špatní Guruové. Kdyby všichni Guruové realizovali Pravdu, tak bych mohl říct, že jsou všichni dobří. Naneštěstí jsou ale někteří Guruové, kteří nerealizovali Boha; jak tedy od nich můžeme očekávat dobré věci, božské věci?

Jestliže někdo nestudoval medicínu a chce ji vykonávat, když potom musí někoho operovat, přirozeně dané osobě nepomůže. Naopak, pravděpodobně pacienta zabije. Jsou tu také někteří Guruové, kteří nejsou duchovní, ale vykonávají takzvanou duchovnost a nabízejí svým žákům a světu rady. Přirozeně nemohou být tak dobří nebo tak božští, jako ti, kteří skutečně realizovali Boha a kteří byli pověřeni Bohem, aby pomáhali lidstvu.

Guru, jak může někdo poznat, jestli následuje dobrého nebo špatného Gurua?

Sri Chinmoy: Člověk může snadno poznat, zda následuje dobrého nebo špatného Gurua. Předpokládejme, že Guru řekne: „Pokud mi můžete dát dvacet tisíc dolarů, potom vám dám realizaci Boha nebo vám alespoň poskytnu velmi vysoký zážitek.“ Tehdy by měl student okamžitě takového Mistra opustit.

Nebo také může říct: „Zůstaň se mnou po dobu jednoho nebo dvou let a já ti pak budu moci tehdy a tehdy dát realizaci Boha.“ Pokud se stane, že je hledající extrémně pokročilý a přijde k duchovnímu Mistrovi jen několik měsíců nebo několik let předtím, než nastane čas jeho realizace, potom může Mistr přirozeně učinit tento druh prohlášení; jinak je to zcela absurdní.

Jaká je ve skutečnosti lidská duše?

Sri Chinmoy: Lidská duše je částí božskosti. Můžete říci, že duše představuje Boha, všemohoucího Otce v nás. Podle indické filozofie není duše ani mužská ani ženská. Duši také můžete vidět ve fyzické podobě, v jemném fyzickém. Je překrásná, nekonečně krásnější než jakákoliv lidská bytost. Duši nemůžete definovat, ale pokud cvičíte jógu, modlíte-li se a meditujete, potom můžete cítit její přítomnost a nakonec ji vidět i pouhýma očima.