102

V tvé pyšné mysli
rozhodně není nic nového
krásného, oduševnělého,
mocného ani plodného.

104

Nechávej svá ústa
vždy zavřená
a své uši nech
vždy otevřené,
chceš-li být moudrý.

108

Podívej, co tvá sebesvazující mysl
pro tebe udělala!
Chytře a rychle tě naučila,
jak podezřívat sám sebe.

109

Jeden z mých stálých problémů:
stále myslím na druhé,
ale nikdy se o ně nestarám.

112

Dvě obtížné věci k dosažení:
vděčné srdce
a odevzdaný život.

114

Chceš-li myslet na Boha všude,
dokonce i v supermarketu,
musíš na Něj nejprve
myslet doma.

117

Bůh mě miluje,
ale já nemám čas
milovat Boha.

Bůh ke mně mluví,
ale já nemám čas
mluvit k Bohu.

Bůh ví, kdo jsem,
ale já nemám čas,
abych poznal
kdo jsem, čí jsem
ani proč jsem.

126

Jsi nedokonalý,
ale můžeš být snadno dokonalý.
Potřebuješ jen
hlavu, která se skloní,
srdce, které miluje
a duši, která sní.

135

Dnes jsem udělal dvě rozhodnutí:
od této chvíle
budu milovat Boha
vědomě;
od této chvíle
budu poslouchat svého Pána Nejvyššího
bezesně.

146

Můj nejhorší nepřítel
není má beznadějná neužitečnost.
Můj nejhorší nepřítel
je má stálá neochota.

Můj nejlepší přítel
není pláč aspirace mého srdce.
Můj nejlepší přítel
jsou úsměvy mého života odevzdanosti.

159

Když mé srdce pláče,
Bůh soucitně krmí mé srdce.
Když se můj život usmívá,
Bůh s láskou krmí můj život.

163

Někdy musíš bojovat,
jestliže Bůh nechce,
abys byl pokořen svým nepřítelem.

Někdy musíš odpustit,
jestliže Bůh chce,
abys osvítil svého nepřítele.

185

Tvé slíbené
projevení Boha na Zemi
nesmí být neúspěšné
během konání
své božské nejvyšší úlohy.

191

Mysl si myslí,
že dosáhnout Pravdu
je velmi těžký úkol.
Srdce cítí,
že nejen dosáhnout Pravdu,
ale také stát se
Transcendentální a Univerzální Pravdou,
je neobyčejně snadný úkol.