2902

Odevzdané srdce
bezesného milovníka Boha
se nakonec stane
nejvzácnější líbezností
Boží Krůpějí Rosy Soucitu.

2903

Můj život se narodil
s Boží Krásou.
Mé srdce bude žít
s Boží Nesmrtelností.

2904

Vitální radost bez čistoty
je známkou vnitřní chudoby.
Čistota bez sebedávání
je nemožná skutečnost.

2905

Může mě strach zachránit?
Ano, může!
Strach mě může zachránit,
jen když se oduševněle obávám
mého Milovaného Nejvyššího,
když se chystám udělat něco,
co vyvolá Jeho nespokojenost.

2907

Ó mé srdce,
nemysli si,
že se o tebe Bůh nestará
jen proto,
že tvá duše je pohotovější než ty.
Můj Pán se o tebe stará
s Jeho požehnaným Porozuměním.

2911

Nebe ti nedovolí vstoupit,
dokud si nekoupíš
zpáteční letenku na zem.

2912

Nebe chtělo,
aby ukončil svou cestu života,
aby od něj mohlo dostat
nejspolehlivější zprávy o zemi.

2913

Získáš volný lístek do Nebe,
jestliže bude tvé srdce dostatečně silné
a tvůj život dostatečně čistý,
abys zaklepal
na dveře aspirace světa.

2915

Jedna čistá vteřina
života tvého srdce
může ztělesnit sílu
deseti bouřlivých hodin
projevování Boha.

2919

Má mysli,
udržíš tajemství?
Můj Pán se rozhodl
zpívat uvnitř tebe
píseň osvícení.

2920

Ten, kdo se zajímá
jen o budoucnost,
je plující lodí,
která se určitě
na cestě potopí.

2921

Jednoho dne ti meditace
dá nejen radost,
ale také v tobě zvětší
Boží Sílu Uspokojení.

2922

Mentální učenci se bojí
dosáhnout pravdu,
ne jako hledající pravdy
a milovníci Boha.

2923

Nemusíš celý svůj život zůstat
plamenem svíčky,
protože ti Bůh určitě jednoho dne dopřeje
svá Slunce Moudrosti.