3001

Teď, když jsi odevzdal
svůj život Bohu,
máš aspoň jednu Osobu,
která tě bude poslouchat,
a touto Osobou je Bůh Samotný.

3002

Jsi snad zloděj,
že musíš vstupovat
do Pokoje Srdce Boha
po špičkách?

3003

Vždy si ber s sebou
mapu své duše,
jestliže opravdu chceš
dosáhnout Nebe.

3004

Nikoho nezajímá názor
experta tvé mysli.
Každý chce mít
dokonalou jednotu
s tvým srdcem.

3005

Bojíš se,
že Bůh nebude mluvit
tvým jazykem,
ale Bůh mluví
jazykem tvého srdce.

3006

Něco v mém srdci mi říká,
že v tomto životě budu nejen
realizovat Boha,
ale také Jej budu na zemi projevovat
daleko za mou představivostí.

3007

Jeho život moudrosti
a jeho smrt nevědomosti
spolu celou dobu bojují
uvnitř jeho srdce.

3008

Fontána Boží Lásky
není nad obvodem mé hlavy,
ale hluboko uvnitř
jednoty mého srdce.

3009

Nemusíš vědět,
možná nebudeš nikdy vědět,
že jsi nejen
nadějí lidstva,
ale jedinou nadějí lidstva.

3010

Nadšení je energie.
Energie vítězí
nad životem selhání.

3011

Uvnitř tebe nemusí být
pro Boha žádné místo,
ale jsem si jistý,
že uvnitř Božího Srdce
pro tebe místo vždy je.

3012

Připoutání tvého vitálna
zcela zničilo
rostlinu srdce
tvé vnitřní krásy.

3013

Pokud jsi na zemi
Božím vybraným nástrojem,
nepovažuj nic za zaručené.

3014

Pokud jsi obklopen čistotou,
božskost Nebe si s tebou
kdykoliv podá ruce.