3301

Neustále vděčné srdce
je způsob,
jak milovat Boha
Jeho vlastním Způsobem.

3303

Ráno mi dal Bůh
lekci o Jeho Kráse.

Večer mi dal Bůh
lekci o Jeho Tichu.

3305

Nejvyšší Výška Božího Soucitu
může lidstvu odpustit,
ale nikdy lidstvo neosvítí.
Pro osvícení lidstva
Nejvyšší potřebuje
vědomou ochotu lidstva.

3307

Ve stejném domě bydlí dva mistři:
princ nevědomosti
se svým mistrem pochybností
a císař moudrosti
se svým mistrem vírou.

3308

Jsou dvě písně,
které osvěcují srdce:
poslušné srdce mé čistoty
a spokojený život mé pokory.

3309

Chceš, aby tě Bůh viděl
jen dveřmi tvého srdce
ale Bůh se chce na tebe podívat
také dveřmi tvé omezené mysli.

3310

Jeho kampaň aspirace
skončila naprostým neúspěchem,
protože členové jeho
vnější rodiny
ho vůbec nepodpořili.

3311

Se sepnutýma rukama
silou své oddanosti
nejenže v sobě zmenšil
zvířecí sílu
ale také v sobě zvětšil
božskou sílu.

3312

Tento život má jen jeden projekt,
a tím je,
aby inspiroval vnější svět
a aspiroval pro vnitřní svět.

3314

Pokud věříš
ve vyšší světy
a tomuto světu nepomůžeš,
tak život tvé víry
není ničím jiným
než hloupou myslí.

3315

Když jsou kosmičtí bohové
na cestě do kostela,
Kristus k nim běží
a prosí je,
aby mu nejprve ukázali
své chrámy.

3316

Odevzdaný život
je srdcem uspokojení Boha
a Božím snem po dokonalosti stvoření.

3317

Toužil po tom,
aby byly všechny jeho myšlenky
zakotveny v Božím Přístavu Srdce
a Bůh naplnil
jeho sněhově bílou touhu.

3318

Bůh odmítá ignorovat
jak mou nevědomou mysl,
tak i můj neochotný život.