3319

Jeho mysl váhala.
Proto zmeškal loď.

Jeho srdce váhá.
Proto zmešká Lodivoda.

3320

Poslal Bohu
dopis odevzdanosti.
Na oplátku
mu Bůh poslal
telegram Uspokojení svého Srdce.

3321

Bůh nemá žádnou pýchu.
Proto může do tvého srdce
vstoupit nepozván.
Ale jakmile jednou
do tvého srdce vstoupil,
budeš připraven Mu nabídnout
Jeho oprávněný Trůn?

3322

V tichosti
likviduje mé vnitřní problémy.
V tichosti
ohlašuje mé vnější vítězství.

3323

Jeho mysl stále žije
mezi
slepými touhami a temnou nenávistí.

3324

Nechci žít
s obnovovanou nadějí.
Chci žít
na vrcholu hory
mé nové aspirace.

3325

Kdo si zasloužil to,
co nám Bůh dal?
Ten, kdo vložil svůj život
do bezpodmínečné květiny srdce.

3326

Píseň dokonalosti
může zpívat
jen duše hledajícího
osvěcující zemi.

3327

Potřebuješ-li skutečně Boha,
nemusíš čekat ve frontě.
Můžeš jít přímo k Bohu.

3328

Chtěl získat doktorát
z dokonalosti.
Bůh mu řekl:
"Mé dítě,
nejprve buď dokonalý
ve svém životě oddanosti.
Pak ti udělím
doktorát z dokonalosti."

3329

Bůh si cení
tvého života odevzdanosti
nekonečně víc,
než tvé aspirující srdce.

3330

Chceš, aby k tobě přišel
Bůh jako první.
Říkám ti ale,
že pokud půjdeš k Bohu jako první,
budeš cítit
zážitek extáze svého srdce
nekonečně víc.

3331

Je božskou autoritou v disciplíně.
Proto všichni, kdo jsou kolem něj,
od něj přijímají
blaženost uspokojení.

3335

Chceš-li, aby Bůh
vedle tebe po celou dobu seděl,
okamžitě se připoj
k armádě milující Boha

3336

Je to darebák.
Chce být svatým.
Každý den potřebuje být
opětovně utěšen,
že miluje Boha.