3401

Kdo miluje
Boha samotného,
toho bude sám Bůh
potřebovat.

3405

Nedokážu si představit,
jak můžeš dovolit,
aby do tvého života každý den
vstoupilo takové množství
egoistických myšlenek.

3406

Od této chvíle dovol Bohu,
aby se staral
o tvou váhající mysl.

3407

Nevědomost se nikomu
dobrovolně neodevzdá.
Nevědomost musíš
důrazně porazit.

3409

Dnes oslavuje
skončení noci podvodů
své mysli.

3410

Jen hlupák jako ty
si může myslet,
že sebetrýznění
je druhé jméno
pro sebezdokonalení.

3411

Hned po srdci jednoty
je nejlepší ochranou
čistá mysl.

3412

Nemusíš myslet na Boha,
abys uspokojil Jeho Srdce;
Bůh ale myslí na tebe,
aby zdokonalil tvůj život.

3413

Kdo zmešká příležitost poslušnosti,
nedostane šanci,
aby zpíval o Boží nejvyšší Slávě.

3414

Bůh ti v Nebi nebude nikdy
rezervovat místo,
protože jsi Mu na zemi
nikdy nerezervoval místo
ve svém srdci.

3415

Žije mezi
živoucí představou
svého vděčného srdce
a živoucí představou
svého odevzdaného života.

3419

Bůh ti nedovolí,
abys vyloučil svou mysl
z lodi snů jednoty
tvého srdce.

3421

Ticho je nouzovým východem
pro útěk od bezohledného trýznění
života.

3422

Síla slona se sklání
před mým trpělivým srdcem.
Rychlost laně se sklání
před mým odevzdaným životem.