5103

Bezpodmínečná poslušnost
nebude v lidském myšlení
nikdy chybou.

5104

Pláč Věčnosti a úsměv Nekonečnosti
budou vždy nad každou věcí
a každým lidským životem
vítězit.

5105

Pravda, která stoupá vzhůru
a noří se do nitra,
se může donést
až do nejvzdálenějšího Světa Za.

5106

Můžeš se mnoho naučit
dokonce i od začínajícího hledajícího,
za předpokladu čistoty ve tvém srdci
a upřímnosti ve tvém životě.

5108

Můj Pán Nejvyšší po mně chce,
abych Ho hledal nejprve
v Jeho Tváři,
a pak abych Ho hledal
v každé tváři.

5109

Nepotřebuješ od Boha mnoho Volání.
Jen jediné Volání
tě může probudit, zdokonalit
a naplnit Božství
ve tvém nitru.

5110

Vždy hledá
tajné vítězství,
ale Bůh pro něj vždy hledá
posvátné vítězství.

5111

Jsi-li zaměřený
na transformaci světla,
nebudeš nikdy mimo
Božího vnitřního okruhu Blaženosti.

5112

Bůh slibuje
svou Dokonalost.
Nemůžeš slíbit
svou aspiraci?

5114

Dokud nebude mít tvé srdce
volný přístup k aspiraci,
tvůj život nebude mít
volný přístup k dokonalosti.

5115

Jestliže prodlužuješ v sobě to lidské
a zpožďuješ v sobě to božské,
jak můžeš uspět a pokročit
ve svém životě aspirace a zasvěcení?

5116

Každé aspirující srdce
je novým jitrem
v Božím novém Světě.

5120

Bůh je připraven čekat a čekat,
dokud Ho nepozvu,
aby se posadil
na trůn lásky mého srdce.

5121

To, co potřebuješ,
abys vytvořil nový vesmír,
je každodenní
krása modlitby
a majestátnost meditace.