5401

Mír
je speciální jednota člověka
s Nesmrtelností
Božské Lásky.

5403

Jsem na tebe tak pyšný,
že jsi nakonec řekl sbohem
své divoké nečistotě minulosti.

5404

Nedokážeš si představit,
jak Bůh opatruje
sněhobílou pohostinnost
tvého srdce.

5405

Ten, kdo slouží světu,
nepochybně tento svět řídí.

5410

Bůh po tobě nechce,
abys vyhlásil nezávislost
svého života mysli.

5411

Kdy se podíváš na svět
z Božího úhlu pohledu?

5415


Pravda, neviděl jsi
svou duši,
určitě jsi ale cítil
své srdce.
Tak poslouchej své srdce!

5418

Neví nic
o svém optimistickém srdci.
Zná jen
svou pesimistickou mysl.

5419

Vyživuješ-li
svou vnitřní čistotu,
rozkvete
tvá vnější božskost.

5421

Musí existovat
mocnější síla,
než má neustálá hloupost.

5425

Osamělost
touhami spoutaného života
je nebezpečnější
než obnažený nůž.

5428

Nakonec si uvědomil,
že už měl dost
jídla tužeb.

5431

Běda,
nevím, kdy mou mysl
začne nudit nevědomost.

5432

Když mysl začne
naslouchat Bohu,
milující srdce pro Boha
tancovat.