5701


Opravdový milovník Boha je ten,
kdo každý den oslavuje
Boží Vítězství Soucitu
ve svém životě.

5702

Bůh ti řekl,
že jsi neprojevený Bůh.
Nevěřil jsi Mu.
Proto ty i Bůh
trpíte.

5706

Jeho srdce se snaží
o nemožné:
svou písní jednoty
jedním tahem transformovat
dlouhou historie nenávisti ve světě.

5707

Bůh je tvému srdci věrný.
Zeptej se sám sebe,
jestli jsi ve svém životě
pravdivý.

5708

Teď, když nejsi spoután
svými pozemskými sny,
Bůh tě nechá opatrovat
své Nebeské Vize.

5711

Běda, Bůh získal jeho srdce
na letmých pět vteřin,
jen aby ho ztratil
na celou inkarnaci.

5712

To, co potřebuješ,
abys mohl vidět a obdivovat
Boží Krásu,
je dávné oko
a moderní srdce.

5713

Po dlouhé době
se dnes naučil vznášet
nad svým neúměrně těžkým
životem letargie.

5714

Dokud se nestaneš
přítelem svého srdce,
jak tě může Bůh
udělat svým přítelem?

5715

Bůh přišel,
aby odebral můj strach.
Já jsem dal
a také chytře přidal
své neustálé slzy.

5716

Zemětřesení pochyb
zničilo věž tvého života,
protože jsi pro Boží Loď Lásky
nevykopal kanál odevzdanosti.

5718

Ve svém vnitřním životě
je dobré jíst
alespoň jednu věc:
chléb naděje.

5719

Noční můra
složitosti světa
je sebe opakující
hra nevědomosti.

5725

Protože jsi byl hloupý,
nevyhnal jsi svou mysl
z apartmánu svého srdce.