5801

Možná to nevíš,
ale je to naprosto pravdivé:
S každým tepem
tvé srdce volá: „Bože, Bože!“
Možná to neslyšíš,
ale Bůh Sám rozhodně slyší
pláč tvého srdce.

5802

Můj Pane,
jsem tak starý,
jako je pátrání mé mysli.
Udělej mě teď tak starým,
jako je aspirace mého srdce.

5803

Vážil jsi Boha
váhami své mysli.
Proto je pro tebe
Bůh příliš těžký
a je pro tebe prostě nemožné,
aby tvá mysl Boha unesla.

5804

Jestliže jsi opravdový milovník Boha,
buď každou chvíli připraven
na přicházející Boží Hodinu.

5805

Nepotřebuji hodně míst,
kde bych žil.
Potřebuji jen jedno místo,
a to je
Soucitem zaplavené Oko mého Pána.

5806

Boží Hodina přišla.
Jsi připraven
se svou silou poslušnosti?

5807

Malá slza může zlomit
nejen lidské srdce,
ale i Boží Univerzální Srdce.

5808

Tak jako strom potřebuje
nespočetně větví, listů a květů,
stejně tak i svět potřebuje
všechny rozličné lidské schopnosti.
Proto může Bůh dát
jednomu svému dítěti jednu věc,
ale druhému něco úplně jiného.

5809

Ve chvíli nebezpečí
vyzvu nevědomost,
vyzvu,
a obnovím tak důvěru své duše
v můj život.

5810

Kdykoliv slyšíš oduševnělou hudbu,
neoddělitelně se s ní sjednoť
a pociťuj, že tuto hudbu hraje tvá duše
jen pro tebe:
pro tvé srdce, mysl,
vitálno a pro tvé tělo.

5812

Ve světle ticha
hraje duše
svou vlastní božskou hudbu
pro úplnou přeměnu
těla, vitálna, mysli a srdce.

5813

Před tím, než vstoupíš
do světa spánku,
poslouchej oduševnělou hudbu,
alespoň na krátkou chvilku.
Určitě budeš moci vstoupit
do vyšších světů bez meditace.

5814

Příležitost je síla,
která nám pomáhá žít
s vrcholnou vizí.

5815

Zatím, co poslouchám Tvůj Zpěv,
nech mě také něco dělat pro Tebe,
můj Pane.
Nech mě, abych Tě začal milovat víc,
nekonečně víc.