6401


Ó má duše,
ó můj věčný příteli
prosím, prosím, naznač mi:
Kdo jsem?
Čím jsem?

6404

Protože trpíš
nemocí nejistoty,
nebudeš se moci těšit
krásou světla pokroku.

6405

Dokonce i Bůh-Soucit
nechce vést
neochotné.

6408

Chceš předávat
Boží Poselství?
Tak musíš žít stále
v Božím vše milujícím
soucitném Oku.

6409

Konečně skončila
platnost tvého pasu
do země nevědomosti.
Proto má pýcha a Boží Důvěra v tebe
zůstanou navždy nesrovnatelné.

6410

Žij v blaženosti duše.
Nebudeš schopen slyšet
volání smrti.

6416

Každý dech mi dává
stejnou otázku:
Budu někdy schopen
těšit Boha bezpodmínečně
Jeho vlastním Způsobem?

6421

Ty a Bůh
jste si velmi podobní.
Oba jste bezesní
distributoři naděje.

6422

Pokud jsi účastníkem
ve hře odevzdanosti,
můžeš zkusit hrát roli
slz vděčnosti svého srdce.

6423

Bůh nechce,
aby Jeho Knihu Blaženosti Vize
upravovaly lidské ruce.

6425

Bůh mi odpustí
pouze s jednou podmínkou:
bude-li láska jednoty mého srdce
vždy připravena
se zvětšovat a postupovat.

6433

Někteří měli špatný start,
a potom běželi nejrychleji
a závod vyhráli.
Někteří měli výborný start,
ale potom ztratili nadšení.
Kdo ví, zda vůbec dokončí závod.

6436

Dokud a pokud
nebude na fyzické úrovni
projeveno vše,
přeměna lidské přirozenosti
nebude kompletní.

6438

To Nesmrtelné ve mně
je můj Bůh.
To Nekonečné ve mně
je můj Bůh.
To Věčné ve mně
je můj Bůh.